Kart

Kart over Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde.

Trykk på kartet for større utgave av kartet.

Her kommer du automatisk til Miljødirektoratets interaktive kart i Naturbasen. I Naturbasen finner du informasjon om viktige områder for sjeldne planter, dyr, naturtyper, samt viktige kulturlandskap og sikrede friluftslivsområder. Du kan zoome inn og ut i kartet, flytte kartutsnitt og legge på ulike kartlag.