Styret


Vedtekter

Rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

Styremedlemmer

Stabbursdalen nasjonalparkstyre består av 4 styremedlemmer oppnevnt av henholdsvis Porsanger og Kvalsund kommuner, Finnmark fylkeskommune og Sametinget.

Rådgivende utvalg

Per i dag er følgende organisasjoner og næringsaktører invitert til å delta i det Rådgivende utvalg:

Styredokumenter

Her finner du vedtatte protokoller og sakspapirer til styremøter.

Møtekalender

Her finner du møtekalender for Stabbursdalen nasjonalparkstyre:

Uttalelser

Stabbursdalen nasjonalparkstyre sine uttalelser finner du her: