Skiløpere ved Stråsjøen Foto: Marit Sophie BergerBandaklumpen i Sylan Foto: Marit Østby NilsenFotturist i Sylan Foto: Marit Østby NilsenSetervoll i Skarvan og Roltdalen Foto: Unni KilliFjellrev, vulpes lagopus Foto: Frode AalbuSpellemann fra kvernsteinsdrifta Foto: Unni KilliSylan Foto: Marit Østby NilsenGåetie/gamme i Sylan Foto: Marit Østby NilsenRein på beite  Foto: Marit Østby Nilsen

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde

Velkommen til mektige grensefjell og nasjonalparken der natur, kultur og historie møtes.

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark har som formål å ta vare på et tilnærmet urørt fjell- og skogsområde, det biologiske mangfoldet og kulturminnene med spesiell fokus på kvernsteinsdrifta.  

Setervollene innover Roltdalen er av stor regional verdi, og viser betydningen av bruken av utmarka opp gjennom historien.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker. Sylmassivet er omgitt av store myr- og skogområder.

Nasjonalparken har som formål å ta vare på et område med rikt biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og de naturlige økologiske prosessene som preger landskapet. Her kan du se mange spor fra siste istid i landskapet.

Det er vektlagt at Skarvan og Roltdalen og Sylan skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.


Nyhende

Brosjyre for Sylan
(Publisert:07.12.2020)
Les mer»
Brosjyre for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
(Publisert:24.11.2020 Sist endret:07.12.2020)
Les mer»
Forvaltningsplan for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
Rullering av forvaltningsplan
(Publisert:09.06.2020)
Les mer»
Ny Turbok: På stein og sti
(Publisert:18.03.2020)
Les mer»
Velkommen som gjest på naturens premisser
(Publisert:07.02.2020 Sist endret:10.02.2020)
Les mer»
Høring - Besøksstrategi Skarvan - Roltdalen - Sylan
(Publisert:24.06.2019 Sist endret:02.10.2019)
Les mer»
26 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. >
  5. »
Søk i artiklar