Geiranger-Herdalen landskapsvernområde
Fjordgarden Knivsflå ved sida av Dei sju systrene. Foto: Kjell HansenGeirangerfjordenSærprega geologi i Kallskaret naturreservat. Foto: Asbjørn BørsetHerdalsvatnet - Fotocred: Merete RønnebergHerdalssetra er framleis i aktiv drift Foto: Asbjørn BørsetVed Storseterfossen er det råd å gå inn bak fossen.Kulturlandskapet er avhengig av beiting og slått for å hindre attgroingNasen sett frå Gråsteindalen

Geiranger-Herdalen

Eit spektakulært og særprega landskap forma av bre, vatn og menneske

Fjordlandskapet rundt Geiranger er kjent langt utanfor Norge, og fekk i 2005 status som verdsarvområde av UNESCO. Her er eit rikt og variert dyre- og planteliv frå fjord til snaufjell. Store delar av landskapsvernområdet er fritt for større inngrep. Samstundes har menneska sin bruk av naturen gjennom generasjonar skapt eit særeige kulturlandskap med både kulturhistoriske og biologiske verdiar. Geiranger-Herdalen har også to naturreservat. I Kallskaret naturreservat kan du studere sjeldne geologiske førekomstar og formasjonar som eklogitt og olivinbautaar. I Hyskjet naturreservat finn du rik edellauvskog og sjeldne artar som Mnemosynesommarfuglen.


Nyhende

Verneområdeforvaltar
(Publisert:11.02.2016 Sist endret:26.02.2020)
Les mer»
Hyskjet NR
Møte med fagleg rådgjevande utval
(Publisert:16.02.2015 Sist endret:11.02.2016)
Les mer»
Minnestøtta på Bergingssteinen
Eidsdal skule vil få fram Bergingssteinen
(Publisert:24.02.2014 Sist endret:30.07.2015)
Les mer»
Frå Dalsnibba
Årsrapport 2014 - SNO Geiranger
(Publisert:08.01.2015 Sist endret:30.07.2015)
Les mer»
Ledig stilling
(Publisert:28.01.2014 Sist endret:30.07.2015)
Les mer»
Besøk frå Sogn og Fjordane på Vesterås
(Publisert:28.01.2014 Sist endret:30.07.2015)
Les mer»
Brubygging ovanfor Liastølen
Årsrapport frå Statens naturoppsyn-Geiranger
(Publisert:17.01.2014 Sist endret:30.07.2015)
Les mer»
Vinterstemning frå Gråsteinsdalen
Godt nyttår!
(Publisert:03.01.2014 Sist endret:30.07.2015)
Les mer»
12 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. >
  4. »
Søk i artiklar