Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møteprotokoll fra styremøte 30.august 2019

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte fredag 30.august finner du her. Protokoller fra møtene finner du også under menypunkt Styret og Styredokumenter. Styremøtet ble holdt på Vingelsgaard Gjestegiveri i Vingelen. Styret behandlet flere søknader etter verneforskriftene. Vedtak i disse sakene finner du også ved å søke i Miljøvedtaksregisteret. Neste møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna ...

(Publisert:05.09.2019 Sist endret:06.09.2019)
Les mer

Søndagskveld på Ramsmoen 1.september - lansering av Jon J. Melis intervjuer på nett

Foto: Arne Nyaas

Er du interessert i jakt, fiske, fangst, setring og utmarksslått, gruvedrift eller krigshistorie eller kanskje har en slektning som er intervjuet bør du ta turen til Ramsmoen på Tynset søndag kveld. Tid og sted: Søndag 1.september kl. 19, Ramsmoen, Tynset Førstkommende søndag lanseres Jon J. Melis intervjuer fra Dalsbygda og Forollhogna-området på nett i Digitalt museum.  Søndag kveld vil ...

(Publisert:29.08.2019 Sist endret:05.09.2019)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 30.august 2019

Utsikt over Øyungen mot Skarvan

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte i Vingelen, Tolga kommune fredag 30.august kl. 10. Nasjonalparkstyret skal blant annet gi høringsuttalelse til  NVE's forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land og behandle søknad om etablering av mobiltelefonimast på Skarvan i Øyungen landskapsvernområde. I tillegg skal styret ta stilling til søknad om etablering av gangbru ...

(Publisert:26.08.2019 Sist endret:05.09.2019)
Les mer

Avvikling av sommerferie 2019

Har du behov for kontakt med nasjonalparkforvaltningen i Forollhogna i sommer, så finner du oversikt og kontaktinfo for de enkelte ukene nedenfor. Begge forvalterne jobber ut uke 28 (8.-12.juli). Og begge er tilbake i jobb fra uke 34 (15.august). Ellers fordeler vi sommeren mellom oss. 

(Publisert:10.07.2019 Sist endret:05.09.2019)
Les mer

Revidering av forvaltningsplaner for verneområdene

Veger, kjørespor, trafikk og ferdsel er et av flere tema i seterdalene rundt Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna ønsker å igangsette arbeidet med revidering av forvaltningsplanene for verneområdene. Arbeidet planlegges igangsatt i 2020.  Hvilken plan (verneområde) skal vi prioritere å revidere først? Hvilke tema og utfordringer er det behov for å rette fokus på og ta opp til diskusjon? Hva er viktigst for å kunne ivareta verneverdiene? Hvem ønsker å delta i ...

(Publisert:04.06.2019 Sist endret:05.09.2019)
Les mer

Fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen, Os

Oppstartmelding for fremføring av strøm til setre i Vangrøftdalen har vært sendt berørte myndigheter til høring. Det er Nord-Østerdal kraftlag SA som er formell tiltakshaver. Nasjonalparkstyret for Forollhogna er positive til fremføring av strøm for å lette drift av aktive setre med melkeproduksjon. Tiltaket må planlegges slik at det tas hensyn til viktige natur- og kulturverdier i området. Som ...

(Publisert:27.05.2019 Sist endret:05.09.2019)
Les mer
Vis nyhetsarkiv