Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møte i nasjonalparkstyret 1.mars 2019

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste vedtaksmøte fredag 1.mars 2019. Sted: Rådhuset, Rennebu kommune, Berkåk. Møtestart kl. 10. Møtet er åpent for publikum. Møteinnkalling og sakdokumenter blir lagt ut her på nettsidene til styret ca. 1 uke før møtet. 

(Publisert:15.02.2019)
Les mer

120 møtte til Forollhognakonferansen 2019

Foto: Kristin Marie Singstad

Med 120 påmeldte kan me vel ikkje seie anna enn at årets Forollhognakonferanse var ein suksess! Konferansen tok plass i Ålen den 28. Januar, og samla aktørar frå heile Forollhognaområdet. Sentralt for konferansen var tematikk angåande Forolhognaområdet som verdiskapar– landbruk, seterdrift og slåttekultur, lokalsamfunn, bevaring av lokal byggeskikk, formidling av kulturminne og kulturarv, og anna ...

(Publisert:29.01.2019 Sist endret:15.02.2019)
Les mer

Velkommen til Forollhogna-konferansen 2019 i Ålen!

Utsikt mot Øyungen

Mandag 28.januar kl. 10 - 16 arrangeres Forollhogna-konferansen 2019 i Hovet, Ålen. Programmet for konferansen er nå klart og inneholder mange spennende innlegg om både naturverdier, kulturarv og lokal verdiskaping. Bjørnar Wiseth, direktør for klima og miljø, Fylkesmannen i Trøndelag, kommer og formelt åpner konferansen! Kjente innledere er blant annet Per Jordhøy og Bolette Bele. Les invitasjon ...

(Publisert:09.01.2019 Sist endret:15.02.2019)
Les mer

Møteplan for 2019

Foto: Signe Tingelstad

Møteplanen for nasjonalparkstyret, arbeidsutvalget (AU) og administrativt kontaktutvalg for 2019 

(Publisert:19.12.2018 Sist endret:15.02.2019)
Les mer

Forollhogna-konferansen 2019

Heggsetvollan, Holtålen. Foto. A. Haug

Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres mandag 28.januar. Denne gangen er det Holtålen kommune som er vertskap og teknisk arrangør for konferansen som gjennomføres på dagtid (kl. 10 - 16) i Hovet, Ålen.  Merk datoen allerede nå! Detaljert program blir lagt ut med det første. Programmet spenner fra ulike tema knyttet til natur, kulturarv og næring i Forollhogna-området. Her blir det innlegg ...

(Publisert:12.12.2018 Sist endret:15.02.2019)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 30.11.2018

Foto: Astrid A. Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde siste styremøte for året på Gammeltunet, Hanshus i Soknedal fredag 30.11.2018. 

(Publisert:07.12.2018 Sist endret:15.02.2019)
Les mer
Vis nyhetsarkiv