Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møte i nasjonalparkstyret 1.februar 2021

Nasjonalparkstyret har sitt neste vedtaksmøte 1.februar 2021. Møtet blir gjennomført via Teams, pga sentrale smittevernråd. Saksdokumentene for møtet blir lagt ut på nettsidene til styret ca. 1 uke før møtet. 

(Publisert:20.01.2021)
Les mer

Søknader om motorisert transport i Forollhogna nasjonalpark

Foto: Erik Ydse, SNO

Mange flerårige tillatelser til motorferdsel gitt i 2017 (for perioden 2017 - 2020) har nå gått ut.Vi oppfordrer de som har flerårige tillatelser om å sjekke varigheten på tillatelsen sin og søke om fornying av tillatelsen om behovet er det samme som før og tillatelsen er gått ut. Dette gjelder fortrinnsvis tillatelser til transport av ved og utstyr til buer og setre, samt ...

(Publisert:05.01.2021 Sist endret:20.01.2021)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 27.11.2020

Rogneskletten på nasjonalparkgrensa i Midtre Gauldal, foto: Berit Broen, SNO

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 27.11.2020 finner du her eller under menypunkt Styret - styredokumenter - saksdokumenter styremøter. Nasjonalparkstyret innvilget søknader om dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med telling og forvaltning av villrein. Søknad om fremføring av strøm til bebygde eiendommer i Rabblia i Vangrøftdalen ble avslått med 4 mot 3 stemmer. Status for årets ...

(Publisert:02.12.2020 Sist endret:20.01.2021)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 27.november 2020

Setervoll i Kjurrudalen, Os

Årets siste styremøte gjennomføres som teams-møte. Aktuelle saker i møtet er status for tiltak, bestilling av ressurser til tiltak i 2021, sluttføring av "Byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna", 20-års jubileum i 2021, behandling av ny søknad om fremføring av strøm til Rabblia i Vangrøftdalen og søknad om motorferdsel i forbindelse med minimumstelling av villrein.

(Publisert:23.11.2020 Sist endret:20.01.2021)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 30.oktober 2020

Flott steinlegging av sti ved Svartsjøen

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde styremøte på Kvikne fredag 30.oktober. Styret diskutere besøksforvaltning, og fikk en orientering fra flere av representantene om status i egen kommune mht. besøkssenter, nasjonalparklandsby, nasjonalparkkommuner mv. Arne Horten, Os kommune orienterte kort om status for strømprosjekt i Os og mulig finansiering. I tillegg diskuterte styret søknad om strøm ...

(Publisert:06.11.2020 Sist endret:20.01.2021)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 30.oktober 2020

Høst ved Svartsjøen, Kvikne i Tynset kommune

Fredag 30.oktober er det møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Møtet er på Kvikne Fjellhotel og Kafè, Kvikne i Tynset kommune. Møtet er delt i to med en temadel først med fokus på bla. besøksforvaltning (status og drøfting av videre arbeid) og strømprosjekt i Vangrøftdalen (økonomi/tiltaksmidler). Formelt vedtaksmøte starter kl. 12. Her behandles 2 byggesaker, 1 vegsak og ...

(Publisert:25.10.2020 Sist endret:20.01.2021)
Les mer
Vis nyhetsarkiv