Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møte i nasjonalparkstyret fredag 30.oktober 2020

Høst ved Svartsjøen, Kvikne i Tynset kommune

Fredag 30.oktober er det møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Møtet er på Kvikne Fjellhotel og Kafè, Kvikne i Tynset kommune. Møtet er delt i to med en temadel først med fokus på bla. besøksforvaltning (status og drøfting av videre arbeid) og strømprosjekt i Vangrøftdalen (økonomi/tiltaksmidler). Formelt vedtaksmøte starter kl. 12. Her behandles 2 byggesaker, 1 vegsak og ...

(Publisert:25.10.2020)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 7.september 2020

Styret fikk servert lunsj i koselige omgivelser på Storbekkøya museumsseter

Møteprotokoll fra styremøte 07.september 2020 er nå lagt ut på nettsiden. Du finner møteprotokollen her under nyhetssaken eller under menypunkt "Styret" og "styredokumenter". Neste møte i Nasjonalparkstyret for Forollhogna er fastsatt til mandag 12.oktober på Kvikne, Tynset kommune. Saker som skal kunne behandles i møtet må være sendt oss senest innen utgangen av uke 39 (21.09 - 25.09.20). 

(Publisert:16.09.2020 Sist endret:25.10.2020)
Les mer

Befaring og styremøte i Budalen, Midtre Gauldal

Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal

Mandag 7.september 2020 vil nasjonalparkstyret gjøre seg litt mer kjent med verneverdier, utfordringer og muligheter i Budalen. Det blir befaring i Endalen og Budalen landskapsvernområder sammen med lokale forvaltningsaktører (administrative representanter for fjellstyre, Statskog som grunneier og Midtre Gauldal kommune). Befaringen avsluttes med styremøte om ettermiddagen ca kl. 16.30 på garden ...

(Publisert:01.09.2020 Sist endret:25.10.2020)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 15.juni 2020

Nasjonalparkstyret for Forollhogna 2020 - 2023.

Nasjonalparkstyret hadde styremøte på Rønningslemmen, Rønningen gård i Dalsbygda mandag 15.juni 2020 med påfølgende befaring. Her finner du godkjent møteprotokoll fra styremøtet, samt foredrag om byggeskikk og byggetradisjoner i seterdalene rundt Forollhogna.

(Publisert:19.06.2020 Sist endret:25.10.2020)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret mandag 15.juni 2020

Vår i Budalen, sørover Budalen med elva Bua (tidligere foto)

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni. Møtet holdes på Rønningen Gård, Rønningslemmen i Dalsbygda, Os kommune. Det blir innlegg om verneverdier og utfordringer i Forollhogna v/forvalterne. Sivilarkitekt Birit Wikan Berg, Norconsult vil holde et innlegg om byggetradisjoner og byggeskikk i Forollhogna. Møtet er åpent for publikum, men tilhørere må melde fra til ...

(Publisert:03.06.2020 Sist endret:25.10.2020)
Les mer

Høring av ny Byggeskikkveileder!

Storhaugvollen i Vingelen, foto: Birgit Wikan Berg, Norconsult

Ny felles byggeskikkveileder for verneområdene i Forollhogna er på høring.  Frist for innspill og kommentarer er satt til 1.juni 2020.Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna med hovedfokus på bygninger knyttet til seter- og slåttebruk. Veilederen er ment å kunne favne også bygninger og bygningsmiljø utenfor verneområdene. Vi håper flest mulig med interesse for og kunnskap ...

(Publisert:24.04.2020 Sist endret:25.10.2020)
Les mer
Vis nyhetsarkiv