Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Forollhogna-konferansen 2019

Heggsetvollan, Holtålen. Foto. A. Haug

Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres mandag 28.januar. Denne gangen er det Holtålen kommune som er vertskap og teknisk arrangør for konferansen som gjennomføres på dagtid (kl. 10 - 16) i Hovet, Ålen.  Merk datoen allerede nå! Detaljert program blir lagt ut med det første. Programmet spenner fra ulike tema knyttet til natur, kulturarv og næring i Forollhogna-området. Her blir det innlegg ...

(Publisert:12.12.2018)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 30.11.2018

Foto: Astrid A. Haug

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde siste styremøte for året på Gammeltunet, Hanshus i Soknedal fredag 30.11.2018. 

(Publisert:07.12.2018 Sist endret:12.12.2018)
Les mer

Årsrapport for 2018 fra SNO til nasjonalparkstyret for Forollhogna

Foto: Erik M. Ydse (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO) er miljøforvaltningens operative feltorgan og fører tilsyn med naturtilstanden og etterser at bestemmelsene i miljølovgigningen blir overholdt. I rapporten presenteres resultater fra årets virksomhet av SNO i Forollhogna, i tillegg til anbefalninger om oppfølgingspunkter til nasjonalparkstyret.

(Publisert:27.11.2018 Sist endret:12.12.2018)
Les mer

Påminnelse om snøscooterløyver

Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil gi en påminnelse til alle bruksberettigete med behov for nyttekjøring til å tilse at nødvendige tillatelser er i orden før snøscootersesongen setter i gang. Bruksberettigete som har/ har hatt flerårige tillatelser i Forollhogna nasjonalpark anbefales å tilse at disse fortsatt er gjeldene for kommende sesong.

(Publisert:16.11.2018 Sist endret:12.12.2018)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 30. november

Fjellet forbereder seg på vinter. Foto: Signe Tingelstad

Neste og siste møte i nasjonalparkstyret for året vil finne sted på Gammeltunet, Hanshus i Soknedal fredag 30.11.2018. Møtetidspunkt er satt fra kl. 09-14.  Klikk på saken for å se styredokumenter

(Publisert:16.11.2018 Sist endret:12.12.2018)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 05.10.2018

Under møte fikk nasjonalparkstyret en smakebit fra film om sauesanking i Forollhogna. Filmen har som formål å formidle landbruk, og er produsert av Vekst i Os.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte på kompetansesenteret på Tynset fredag 05.10.2018. I første del av møte holdt daglig leder i Norges nasjonalparkkommuner Bjørn Åge Jenssen presentasjon vedrørende invitasjon til kommunene rundt Forollhogna om søke status som nasjonalparkkommuner.

(Publisert:12.10.2018 Sist endret:12.12.2018)
Les mer
Vis nyhetsarkiv