Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna!

Foto: Yngve Rekdal, Nibio

Stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna er nå utlyst. Den utlyste stillingen er en av to forvalterstillinger i Forollhogna. Se stillingsannonse her Søknadsfrist: 18.april Stillingen er knyttet til forvaltning av 10 verneområder på grensa mellom Trøndelag og Innlandet. I hjertet av området ligger Forollhogna nasjonalpark og Grøntjønnan naturreservat. Forollhogna er et ...

(Publisert:26.03.2021 Sist endret:06.04.2021)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 15.mars 2021

Beitedyr er avgjørende for å ta vare på beitekvalitet og kulturlandskapsverdier.

Møteprotokoll fra styremøte 15.mars 2021 finner du både her og under menypunkt styret/styredokumenter. Nasjonalparkstyret drøftet "Områdeplan for det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os" som grunnlag for høringsuttalelse til planen.11 delegerte saker ble referert for styret. Delegerte saker - er saker som regnes som kurante.  

(Publisert:17.03.2021 Sist endret:26.03.2021)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret mandag 15.mars 2021

På veg hjem fra setra  Foto: Julie Hoff

Nasjonalparkstyret har sitt neste møte på teams mandag 15.mars kl. 11 - 14.30. Yngve Rekdal, Nibio vil utfordre styret i starten av møtet på hva som er viktig i forhold til å ta vare på ressursgrunnlaget i Forollhogna med husdyrbeite og landskapsskjøtsel. Berit Siksjø, landbrukskonsulent i Os vil presentere områdeplanen for det utvalgte kulturlandskapet Vangrøftdalen og Kjurrudalen, som grunnlag ...

(Publisert:10.03.2021 Sist endret:26.03.2021)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 1.februar 2021

Hundåtjønnbua i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal kommune.  Nasjonalparkstyret har tillatt riving av bua og oppføring av ny bu som erstatning for den gamle.

Møteprotokoll fra årets første styremøte finner du her - og under menypunkt styret og  styredokumenter. 

(Publisert:03.02.2021 Sist endret:26.03.2021)
Les mer

Byggeskikkveileder, på web og i trykt utgave!

Hiåvollan i Endalen landskapsvernområde, Midtre Gauldal

"Å tilrettelegge for forsatt bruk av området og bygningene, basert på god innsikt i tradisjonene, er det viktigste virkemiddelet vi har for å oppnå formålet med vernet." Byggeskikkveileder - bygninger i seterlandskap", er nå ferdigstilt.Veilederen tar utgangspunkt i verneområdene i Forollhogna, med hovedfokus på seterdalene, men den vil også være et nyttig redskap for tilgrensende og ...

(Publisert:02.02.2021 Sist endret:26.03.2021)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret 1.februar 2021

Nasjonalparkstyret har sitt neste vedtaksmøte 1.februar 2021. Møtet blir gjennomført via Teams, pga sentrale smittevernråd. Møteinnkalling og saksdokumenter til møtet 1.februar finner du her

(Publisert:20.01.2021 Sist endret:26.03.2021)
Les mer
Vis nyhetsarkiv