Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Lurer du på om det er lov med el-sykkel i verneområder?

Elektriske sykler kan normalt brukes i utmark, men ikke i alle verneområder. I verneområder med egne bestemmelser om motorferdsel i verneforskriften vil bruk av el-sykkel oftest være forbudt. I Forollhogna nasjonalpark er det i utgangspunktet ikke lov med bruk av el-sykkel, mens i seterdalene (landskapsvernområdene) rundt er det ingen slike begrensninger. 

(Publisert:16.05.2019)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 10.mai 2019

Hallstjønnbua i Forollhogna nasjonalpark, Midtre Gauldal (2018)

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste møte fredag 10.mai 2019 på Vollan Gård, Kvikne.  Styret skal behandle flere byggesøknader og gi sin uttalelse til oppstartmelding fra Nord-Østerdal kraftlag (NØK) om fremføring av strøm i Vangrøftdalen. 

(Publisert:04.05.2019 Sist endret:16.05.2019)
Les mer

Fordeling av arbeidsoppgaver mellom nasjonalparkforvalterne i Forollhogna

Svartkurle

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har nå 2 fast ansatte nasjonalparkforvaltere som har forvaltning av verneområdene i Forollhogna som arbeidsområde. Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har arbeidsgiveransvaret for forvalterne men forvalterne utfører oppgaver på vegne av nasjonalparkstyret. Og forvalterne det er: Eli Grete Nisja som begynte i fast jobb som nasjonalparkforvalter i Forollhogna i ...

(Publisert:08.03.2019 Sist endret:16.05.2019)
Les mer

Møteprotokoll fra møte i nasjonalparkstyret 01.03.2019

Informasjonstavle ved Løvli, starten på setervegnettet i Vangrøftdalen

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte på Berkåk 1.mars finner du her Nasjonalparkstyret behandlet 1 motorferdselsak og realitetsbehandlet 4 byggesaker i møtet. I tillegg ble det referert fra flere møter og aktuelle saker som pågår. Søknad om etablering av 2 parkeringsplasser i Såttåhaugen ble ikke realitetsbehandlet av nasjonalparkstyret.Styret fattet følgende vedtak i møtet ...

(Publisert:08.03.2019 Sist endret:16.05.2019)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret 1.mars 2019

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste vedtaksmøte fredag 1.mars 2019. Sted: Rådhuset, Rennebu kommune, Berkåk. Møtestart kl. 10. Møtet er åpent for publikum. Møteinnkalling og sakdokumenter er lagt ut. Se nærmere info nedenfor. 

(Publisert:15.02.2019 Sist endret:16.05.2019)
Les mer

120 møtte til Forollhognakonferansen 2019

Foto: Kristin Marie Singstad

Med 120 påmeldte kan me vel ikkje seie anna enn at årets Forollhognakonferanse var ein suksess! Konferansen tok plass i Ålen den 28. Januar, og samla aktørar frå heile Forollhognaområdet. Sentralt for konferansen var tematikk angåande Forolhognaområdet som verdiskapar– landbruk, seterdrift og slåttekultur, lokalsamfunn, bevaring av lokal byggeskikk, formidling av kulturminne og kulturarv, og anna ...

(Publisert:29.01.2019 Sist endret:16.05.2019)
Les mer
Vis nyhetsarkiv