Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Bildeforedrag - landskapsendringer med seterdalene i Budalen som eksempel

Foto: Wilhelm Magnussen (foto før) og Elias Oscar Johansen og Oskar Puschmann, Nibio (foto nå). Fotoet er fra Hiåvollan i Endalen i MIdtre Gauldal kommune

Mandag 13.mars kl. 19.30 vil Oskar Puschmann (landskapsgeograf ved Nibio) holde bildeforedrag i Budal flerbrukshus på Enodd i Budalen. Bildene viser før- og nå situasjon i seterdalene i Budalen og skaper ettertanke rundt hvordan landskapet med bygninger og vegetasjon endres over tid med ulike bruksmåter og bruksintensitet. Uten beitedyr og aktiv skjøtsel gror områdene igjen ...

(Publisert:03.03.2017)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte i Vingelen 31.01.2017

Januarstemning i Vingelen

Møteprotokoll fra styremøte i Vingelen 31.01.2017 finner du under menypunkt "Styret" og underpunkt "styredokument" og "protokoll styremøter".

(Publisert:07.02.2017 Sist endret:03.03.2017)
Les mer

Velkommen til Forollhogna-konferansen 13.mars 2017

NB ! Program for Forollhogna-konferansen 2017 er nå klart. Se info nedenfor. Konferansen er lagt til Mjuklia Leirsted og Gjestegård på Berkåk i Rennebu kommune mandag 13.mars. Møteramme kl. 10 - 16. Dørene åpner kl. 9 for kaffe og uformell prat. Påmelding til Rennebu kommune innen 9.mars, men gjerne så snart som mulig. Konferansen er åpen for alle interesserte!

(Publisert:24.01.2017 Sist endret:03.03.2017)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret 30.-31.januar 2017

Bubekkstranda ved Øyungen

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt første møte i 2017 på Vingelsgård Gjestegiveri i Vingelen 30.-31.01.2017. Mandag er det temamøte med fokus på bygningsforvaltning og byggeskikk, info om nasjonalparklandsbyarbeidet mv. Tirsdag er det vedtaksmøte. Styret skal bla. behandle to prinsipielle søknader om vegbygging innenfor Øyungen landskapsvernområde. I tillegg skal styret behandle ...

(Publisert:24.01.2017 Sist endret:03.03.2017)
Les mer

Ny nasjonalparkforvalter i Forollhogna

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har fått en ekstra nasjonalparkforvalter! Den nye stillingen er samlokalisert med dagens forvalterstilling i Forollhogna og forvalterstillingen for Femundsmarka og Gutulia med kontorsted Stenhuset ved Doktortjønna på Røros. Elin M. Lien er formelt ansatt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i 100 %- stilling og hun hadde sin første kontordag på Røros den 3.januar ...

(Publisert:24.01.2017 Sist endret:03.03.2017)
Les mer

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 18.11.2016

Røyskatt tar lemen. Fotograf: Bernt Østhus

Her kan du lese møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte på Røros fredag 18.11.2016.Erik Ydse, SNO orienterte om midler til tiltak og tjenestekjøp, oppfølging av byggetiltak mm. Berit Broen, SNO orienterte om kalveprosjekt i Forollhogna. Tom Johansen orienterte om skjøtsel av kulturlandskap med spesiell fokus på Blåora i Endalen. Innleggene vil bli lagt ut på nettsiden.

(Publisert:25.11.2016 Sist endret:03.03.2017)
Les mer
Vis nyhetsarkiv