Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna onsdag 22.juni i Dalsbygda

Fotograf: Lene Lyster

Nasjonalparkstyret har sitt neste møte onsdag 22.juni på Kølbua kafè i Dalsbygda. Vedtaksmøte kl. 10 - 13, befaring 13 - 17. Møteinnkalling, sakliste og saksdokumenter finner du her. Styret skal behandle flere prinsipielle saker, herav 4 tiltak knyttet til bygninger og en søknad knyttet til fremføring av veg til setervoll.

(Publisert:17.06.2016)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret mandag 9.mai, Gaula natursenter på Støren (Midtre Gauldal)

Storbekklia kultursti

Mandag 9.mai har nasjonalparkstyret vedtaksmøte på Gaula natursenter på Støren. Møtet starter kl. 11 med orientering om natursenteret, verneverdier og tilretteleggingstiltak mm og fortsetter med vedtaksmøte kl. 13.  Møteinnkalling og saksfremstilling finner du her, og under styredokumenter.

(Publisert:03.05.2016 Sist endret:17.06.2016)
Les mer

Konstituering av nytt nasjonalparkstyre, møteprotokoll og møtekalender

Foto: Olav Svardal

Det nye nasjonalparkstyret for Forollhogna konstituerte seg onsdag 9.mars 2016 på Røros. Ragnhild Aashaug  (ordfører Tolga) ble valgt som ny leder med Sivert Moen (ordfører Midtre Gauldal) som nestleder. Disse to sammen med Runa Finborud (ordfører Os) utgjør det nye arbeidsutvalget (AU) for Forollhogna. Møteprotokoll kan du lese her, samt sammendrag av innlegg i temadelen av møtet.

(Publisert:01.04.2016 Sist endret:17.06.2016)
Les mer

Høringsuttalelser til besøksstrategi for verneområdene i Forollhogna

Hiåvollen i Endalen, foto: Trond Are Berge

Her kan du lese høringsuttalelsene til besøksstrategien for Forollhogna! Det er et klart ønske om å profilere området som "Den grønne nasjonalparken" med frodige fjell og seterdaler. Aktivt seterliv og svært gode beiteressurser i utmarka fremheves som spesielt for området. Kulturlandskapsverdier, artsmangfold,  beitekvalitet og aktivt landbruk må ses i sammenheng. Dette ...

(Publisert:04.03.2016 Sist endret:17.06.2016)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret onsdag 9.mars 2016

Det nye nasjonalparkstyret for Forollhogna konstitueres i møte på Røros onsdag 9.mars 2016. Møteinnkalling med sakliste, saksfremlegg og vedlegg finner du nedenfor. Første del av møtet er en orienteringsdel om verneverdier og utfordringer i Forollhogna, mens vedtaksmøtet formelt settes etter lunsj. Møtet er offentlig og åpent for tilhørere. Vararepresentanter til styret er inivtert med ...

(Publisert:04.03.2016 Sist endret:17.06.2016)
Les mer

Konstituering av nytt nasjonalparkstyre for Forollhogna

Rypeflokk

Miljødirektoratet har nå oppnevnt nye representanter til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Nytt styre konstitueres i møte onsdag 9.mars 2016. Sted: Stenhuset v/Doktortjønna (forvaltningsknutepunkt) på Røros. Det skal da velges ny leder, nestleder og arbeidsutvalg. Inntil nytt styre er konstituert vil eksisterende arbeidsutvalg(AU) uttale seg til og behandle kurante saker på vegne av det ...

(Publisert:26.01.2016 Sist endret:17.06.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv