Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

"Søknadsfrist" - motorferdsel vinterstid i Forollhogna nasjonalpark

Mange flerårige tillatelser til utkjøring av saltstein, frakt av ved til buer mv. med snøscooter i Forollhogna nasjonalpark gjelder ut året 2016. Ved behov for ny eller fornyet tillatelse oppfordres det til å søke om dette innen 1.desember 2016. Ved behov for flerårig tillatelse kan det søkes for perioden 2017 - 2020.  Det er ikke behov for særskilt tillatelse etter verneforskriften ...

(Publisert:18.10.2016)
Les mer

Ledig ny fast stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna

Doktortjønna, Røros (forvaltningsknutepunkt)

Det er opprettet ei ekstra stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna. Den kommer i tillegg til dagens forvalterstilling. Stillingen er nå utlyst med søknadsfrist 25.september 2016. Stillingen er formelt knyttet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men med kontorsted på Røros (forvaltningsknutepunktet på Doktortjønna).

(Publisert:05.09.2016 Sist endret:18.10.2016)
Les mer

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 2.september

ku på utmarksbeite

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde sitt fjerde møte for året 2016 i Ålen (Holtålen) fredag 2.september. Første del av dagen ble benyttet til felles temamøte med villreinnemnda. I vedtaksmøtet etterpå behandlet styret blant annet en prinsipiell søknad om nydyrking i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde.

(Publisert:06.09.2016 Sist endret:18.10.2016)
Les mer

Forollhognamagasinet 2016 er i salg!

Tidligere "Hognareinen" har blitt til magasinet "Forollhogna, folk - natur - kultur og historie". Dette er et magasin som er vel verd og lese og som har mange gode artikler og historier fra Forollhogna-området. Utgiver er som før Forollhogna villreinutvalg, i samarbeid med villeinnemd og nasjonalparkstyret.. Bladet koster kr. 100,- og kan kjøpes på butikker i bygdene rundt Forollhogna, på Gaula ...

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:18.10.2016)
Les mer

Fotokonkurranse!

Vandring på Nonsvola, foto: Erlend Eggen

I samarbeid med lokale aktører rundt Forollhogna inviterer Nasjonalparkstyret for Forollhogna til fotokonkurranse!  Vi ønsker oss gode foto fra Forollhogna-området, som synliggjør områdets kvaliteter. Vi ønsker oss særlig foto med barn/ungdom på tur/i naturen  -. gjerne fra fisketur, sykkeltur, fottur. Oppdag turer i mobilappen Outtt- og ta foto når du er på tur.  Vi ...

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:18.10.2016)
Les mer

Turapp har blitt til Outtt!

Mange fine sykkelmuligheter langs bygde- og seterveger i Forollhogna-området!

Nasjonalparkstyret for Forollhogna med samarbeidspartnere lanserer fotokonkurranse (se egen nyhet), facebookside og oppgradert turapp - Outtt! I 2015 lanserte nasjonalparkstyret for Forollhogna nettsiden www.turapp.no/forollhogna og en egen mobilapp for Forollhogna. Nettsidene og mobilappen skal hjelpe deg å finne gode turmål i Forollhogna-området. Mobilappen lanseres nå på nytt under navnet ...

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:18.10.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv