Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Forollhognamagasinet 2016 er i salg!

Tidligere "Hognareinen" har blitt til magasinet "Forollhogna, folk - natur - kultur og historie". Dette er et magasin som er vel verd og lese og som har mange gode artikler og historier fra Forollhogna-området. Utgiver er som før Forollhogna villreinutvalg, i samarbeid med villeinnemd og nasjonalparkstyret.. Bladet koster kr. 100,- og kan kjøpes på butikker i bygdene rundt Forollhogna, på Gaula ...

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:07.07.2016)
Les mer

Fotokonkurranse!

Vandring på Nonsvola, foto: Erlend Eggen

I samarbeid med lokale aktører rundt Forollhogna inviterer Nasjonalparkstyret for Forollhogna til fotokonkurranse!  Vi ønsker oss gode foto fra Forollhogna-området, som synliggjør områdets kvaliteter. Vi ønsker oss særlig foto med barn/ungdom på tur/i naturen  -. gjerne fra fisketur, sykkeltur, fottur. Oppdag turer i mobilappen Outtt- og ta foto når du er på tur.  Vi ...

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:07.07.2016)
Les mer

Turapp har blitt til Outtt!

Mange fine sykkelmuligheter langs bygde- og seterveger i Forollhogna-området!

Nasjonalparkstyret for Forollhogna med samarbeidspartnere lanserer fotokonkurranse (se egen nyhet), facebookside og oppgradert turapp - Outtt! I 2015 lanserte nasjonalparkstyret for Forollhogna nettsiden www.turapp.no/forollhogna og en egen mobilapp for Forollhogna. Nettsidene og mobilappen skal hjelpe deg å finne gode turmål i Forollhogna-området. Mobilappen lanseres nå på nytt under navnet ...

(Publisert:06.07.2016 Sist endret:07.07.2016)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna onsdag 22.juni i Dalsbygda

Fotograf: Lene Lyster

Nasjonalparkstyret har sitt neste møte onsdag 22.juni på Kølbua kafè i Dalsbygda. Vedtaksmøte kl. 10 - 13, befaring 13 - 17. Møteinnkalling, sakliste og saksdokumenter finner du her. Styret skal behandle flere prinsipielle saker, herav 4 tiltak knyttet til bygninger og en søknad knyttet til fremføring av veg til setervoll.

(Publisert:17.06.2016 Sist endret:07.07.2016)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret mandag 9.mai, Gaula natursenter på Støren (Midtre Gauldal)

Storbekklia kultursti

Mandag 9.mai har nasjonalparkstyret vedtaksmøte på Gaula natursenter på Støren. Møtet starter kl. 11 med orientering om natursenteret, verneverdier og tilretteleggingstiltak mm og fortsetter med vedtaksmøte kl. 13.  Møteinnkalling og saksfremstilling finner du her, og under styredokumenter.

(Publisert:03.05.2016 Sist endret:07.07.2016)
Les mer

Konstituering av nytt nasjonalparkstyre, møteprotokoll og møtekalender

Foto: Olav Svardal

Det nye nasjonalparkstyret for Forollhogna konstituerte seg onsdag 9.mars 2016 på Røros. Ragnhild Aashaug  (ordfører Tolga) ble valgt som ny leder med Sivert Moen (ordfører Midtre Gauldal) som nestleder. Disse to sammen med Runa Finborud (ordfører Os) utgjør det nye arbeidsutvalget (AU) for Forollhogna. Møteprotokoll kan du lese her, samt sammendrag av innlegg i temadelen av møtet.

(Publisert:01.04.2016 Sist endret:07.07.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv