Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 18.11.2016

Røyskatt tar lemen. Fotograf: Bernt Østhus

Her kan du lese møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte på Røros fredag 18.11.2016.Erik Ydse, SNO orienterte om midler til tiltak og tjenestekjøp, oppfølging av byggetiltak mm. Berit Broen, SNO orienterte om kalveprosjekt i Forollhogna. Tom Johansen orienterte om skjøtsel av kulturlandskap med spesiell fokus på Blåora i Endalen. Innleggene vil bli lagt ut på nettsiden.

(Publisert:25.11.2016)
Les mer

Velkommen til spørreundersøkelse: Bruk og forvaltning av "Forollhogna fjellområde"

Foto: Vegard Gundersen, Bjønntjønnan i Vingelen

DIN MENING ER VIKTIG! Si din mening om bruk og forvaltning av Forollhogna fjellområde! Hva vil du med fjellet og forvaltningen av de verdiene som finnes der? Hva er din bruk av fjellet eller hvordan ønsker du at fjellet skal være i fremtiden? Svarfrist: 5.desember 2016

(Publisert:15.11.2016 Sist endret:25.11.2016)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret for Forollhogna fredag 18.11.2016

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt siste møte før jul på Bergstadens Hotel på Røros fredag 18.11.2016. Bestillingsdialog med SNO - med drøfting av behov for tjenester, tjenestekjøp og tiltaksmidler er en viktig del av møtet. 

(Publisert:14.11.2016 Sist endret:25.11.2016)
Les mer

"Søknadsfrist" - motorferdsel vinterstid i Forollhogna nasjonalpark

Mange flerårige tillatelser til utkjøring av saltstein, frakt av ved til buer mv. med snøscooter i Forollhogna nasjonalpark gjelder ut året 2016. Ved behov for ny eller fornyet tillatelse oppfordres det til å søke om dette innen 1.desember 2016. Ved behov for flerårig tillatelse kan det søkes for perioden 2017 - 2020.  Det er ikke behov for særskilt tillatelse etter verneforskriften ...

(Publisert:18.10.2016 Sist endret:25.11.2016)
Les mer

Ledig ny fast stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna

Doktortjønna, Røros (forvaltningsknutepunkt)

Det er opprettet ei ekstra stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna. Den kommer i tillegg til dagens forvalterstilling. Stillingen er nå utlyst med søknadsfrist 25.september 2016. Stillingen er formelt knyttet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, men med kontorsted på Røros (forvaltningsknutepunktet på Doktortjønna).

(Publisert:05.09.2016 Sist endret:25.11.2016)
Les mer

Møteprotokoll fra nasjonalparkstyrets møte 2.september

ku på utmarksbeite

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde sitt fjerde møte for året 2016 i Ålen (Holtålen) fredag 2.september. Første del av dagen ble benyttet til felles temamøte med villreinnemnda. I vedtaksmøtet etterpå behandlet styret blant annet en prinsipiell søknad om nydyrking i Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde.

(Publisert:06.09.2016 Sist endret:25.11.2016)
Les mer
Vis nyhetsarkiv