Blodmarihand, kalkrik grasmyr i Vangrøftdalen (Os) Foto: Hans Petter KristoffersenSeterlandskapet er en vesentlig og viktig del av Forollhogna-området. Foto: A. NyaasForollhogna (1332 m.o.h.) er det sentrale midtpunktet i området. Foto: A. NyaasForollhogna er landets nordligste villreinområde, kjent for store og fine dyr. Foto: A. NyaasØyeblikk som dette brenner seg inn i hukommelsen. Foto: Odd Einar JohnsenNasjonalparken og landskapsvernområdene omkranses av levende og aktive fjellbygder; her Vingelen. Foto: A. NyaasSynnerdalen i Midtre Gauldal. Foto: Trond Are BergeHiåvollan i Endalen i Midtre Gauldal. Foto: A. NyaasSpellmovollen i Såttåhaugen i Os, med flere hundre villrein på vårbeite. Foto: A. NyaasForollhogna har rike utmarksbeiter, av landets beste. Foto: Stein KaasinOmrådet er aktivt i bruk, og har mange buer. Her Bjønntjønnan i Vingelen. Foto: Stein Kaasin

Forollhogna

Her finner du offentlig informasjon om Norges 19. nasjonalpark. Et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2. Foto: Arne NyaasNyheter

Påminnelse om snøskuterløyver

Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil gi en påminnelse til alle bruksberettigete med behov for nyttekjøring til å tilse at nødvendige tillatelser er i orden før snøscootersesongen setter i gang. Bruksberettigete som har/ har hatt flerårige tillatelser i Forollhogna nasjonalpark må tilse at disse fortsatt er gjeldene for kommende sesong.

(Publisert:16.11.2018)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret fredag 30. november

Fjellet forbereder seg på vinter. Foto: Signe Tingelstad

Neste og siste møte i nasjonalparkstyret for året vil finne sted på Gammeltunet, Hanshus i Soknedal fredag 30.11.2018. Møtetidspunkt er satt fra kl. 09-14.  

(Publisert:16.11.2018)
Les mer

Møteprotokoll fra styremøte 05.10.2018

Under møte fikk nasjonalparkstyret en smakebit fra film om sauesanking i Forollhogna. Filmen har som formål å formidle landbruk, og er produsert av Vekst i Os.

Nasjonalparkstyret for Forollhogna hadde møte på kompetansesenteret på Tynset fredag 05.10.2018. I første del av møte holdt daglig leder i Norges nasjonalparkkommuner Bjørn Åge Jenssen presentasjon vedrørende invitasjon til kommunene rundt Forollhogna om søke status som nasjonalparkkommuner.

(Publisert:12.10.2018 Sist endret:16.11.2018)
Les mer

Invitasjon til kommunene om å søke status som nasjonalparkkommune

Invitasjon fra Miljødirektoratet til 98 kommuner om å søke status som nasjonalparkkommune under ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparker.

(Publisert:08.10.2018 Sist endret:16.11.2018)
Les mer

Møte i nasjonalparkstyret 05.10.2018

Adkomst til Bubekkvika i Øyungen landskapsvernområde

Neste møte i nasjonalparkstyret holdes på Kompetansesenteret på Tynset 05.10.2018 kl. 10-15. Det blir temamøte før lunsj med innlegg fra Bjørn Åge Jenssen, leder Norges nasjonalparkkommuner.

(Publisert:04.10.2018 Sist endret:16.11.2018)
Les mer

Møt ny forvalter Eli Grete Nisja

Ny forvalter Eli Grete Nisja

Eli Grete Nisja har tiltrått som ny nasjonalparkforvalter i Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder.

(Publisert:19.09.2018 Sist endret:16.11.2018)
Les mer
Vis nyhetsarkiv