Meny
Lukk
Foto: Haakon Braathu Haaverstad
Formålet med Ytre Hvaler nasjonalpark er å: - bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i sørøst-Norge, - bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, - bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn. --Allmennheten skal gis anledning til naturopplevelse gjennom utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Ytre Hvaler nasjonalpark omfatter 354 km2 kyst og skjærgård, og er Norges første marine nasjonalpark. Hele 96% av nasjonalparken er under vann. Stupende klipper, tareskoger, ålegressenger og koraller er bare noen eksempler på miljøer som skjuler seg under havoverflaten. Korallrevet ved Tisler er ett av de største i Europa.

Besøk nettsiden til Ytre Hvaler nasjonalpark External link icon