Meny
Lukk

Styret

Møysalen nasjonalparkstyre er oppnevnt av Klima- og miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet for verneforskriftene til Møysalen nasjonalpark (FOR 2003-08-29 nr 1100), Møysalen landskapsvernområde (FOR 2003-08-29 nr 1099) og Svellingsflaket landskapsvernområde med dyrelivsfredning (FOR-2002-12-06-1438).

Nasjonalparkforvalter er sekretær for styret og har kontorplass på Kulturfabrikken, Sortland. Forvalteren er formelt ansatt hos Statsforvalteren i Nordland, som også har arkivfunksjon for styret. Dermed er alle dokumenter tilgjengelige gjennom offentlig elektronisk postjournal.