Rein Foto: Naturhuset - Gry IngebretsenFossen Foto: Naturhuset - Gry Ingebretsen/Images/Stabbursdalen/Framsidebilder/Stabbursnes naturhus - Gry Ingerbretsen 10 [2].JPG

Stabbursdalen

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes verdens nordligste furuskog. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer.


Den karakteristiske fjellrekka, gáissene, rager over det ellers slake finnmarkslandskapet. Stabburselva som renner gjennom nasjonalparken, er en god lakseelv.


Nyheter

Informasjon om vedlikehold av Lompolaveien

Forside brev

Vedlagt ligger brev med informasjon om vedlikehold av Lompolaveien i Stabbursdalen landskapsvernomårde.   Klikk HER

Ordførertur i Stabbursdalen 6. september

Ordfører Aina Borch ønsker velkommen.

I år gikk Ordførerturen til Stabbursdalen. Hovedtemaet for turen var kulturminner. Tross et lite regnskur underveis,  ble det en koselig tur med interessante faglige innslag. 

Sårbarhetsvurdering i Stabbrusdalen i 2020

Sårbarhetsvurdering - håndbok

Som en del av utarbeidelsen av besøksstrategi for Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde skal det gjennomføres en sårbarhetsvurdering i Stabbursdalen i 2020.

Ny nettside for norges nasjonalparker!

Ny nettside

Nasjonalparkene i Norge har fått en felles nettside. Nettsiden er opprettet av Miljødirektoratet og er en del av merkevarestrategien.

Koronakrise og åpne bygg i verneområder

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har 1 åpen hytte og 1 gamme i nasjonalparken. Det er Ivarstua og Bastingammen. I tillegg har vi Rørkulphytta i landskapsvernområdet brukes som skihytte, som låses slutten av mai hvert år. Vi anmoder publikum om ikke å planlegge å bruke den åpne hytta og gammen slik situasjonen er nå med koronapandemi. Dette er en generell anmodning som også gjøres i andre ...

Vis nyhetsarkiv