Rein Foto: Naturhuset - Gry IngebretsenFossen Foto: Naturhuset - Gry Ingebretsen/Images/Stabbursdalen/Framsidebilder/Stabbursnes naturhus - Gry Ingerbretsen 10 [2].JPG

Stabbursdalen

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes verdens nordligste furuskog. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer.


Den karakteristiske fjellrekka, gáissene, rager over det ellers slake finnmarkslandskapet. Stabburselva som renner gjennom nasjonalparken, er en god lakseelv.


Nyheter

FOTOKONKURRANSE

FOTOKONKURRANSE

Vil du delta på fotokonkurranse? Stabbursdalen nasjonalparkstyre og Stabbursnes Naturhus og Museum ønsker flotte motiver av Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. Derfor arrangerer vi en fotokonkurranse!

Markering av bytte av representanten fra Sametinget

Styreleder Øyvind Lindbäck takker Ronny Wilhelmsen for sitt engasjement i Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Stabbursdalen nasjonalparkstyre har fått ny representant fra Sametinget. Med dette takker vi Ronny Wilhelmsen for sitt engasjement i Stabbursdalen nasjonalparkstyre gjennom tre valgperioder. Samtidig ønsker vi velkommen til Kåre Olly og gratulerer han med sitt verv som styremedlem i Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Vi gratulerer også Ida Kathrine Balto som er gjenvalgt som varamedlem for ...

Merking av elg i furuskogen til Stabbursdalen

Merket elg 1

I mars (uke 11 - 12) er det planlagt å merke 10-15 elger med GPS halsbånd i Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde. 

Elgtelling i furuskogen til Stabbursdalen i februar/mars 2018

Furuskogen i Stabbursdalen

Arbeidsgruppen som jobber med å håntere beiteskadene på furuskogen i Stabbursdalen nasjonalparkstyre skal gjennomføre en elgtelling i slutten av februar elle begynnelsen av mars 2018. Elgtellingen gjennomføres med helikopter og flytiden er beregnet til ca. 2 timer. Hvilken dag telling blir gjennomført avhenger av værforhold, og er derfor ikke mulig å fastslå i forkant. Ved spørsmål angående sel...

Prosjektplan for besøksstrategi

Nasjonalparkstyret for Stabbursdalen vedtok 5. februar 2018 en Prosjektplan for besøksstrategi. Planen skal være et arbeidsdokument for arbeidet med besøksstrategien.

Møte for Rådgivende utvalg

Bilde - invitasjon til rådgivende utvalg 2017

Stabbursdalen nasjonalparkstyre til møte for Rådgivende utvalg Møtet skal avholdes 9. november 2017 kl. 17.30. Møtet finner sted på Stabbursnes Naturhus og Museum

Vis nyhetsarkiv