Opp lia mot MemuruskardetFrå Store Svellingen i Svellingsflaket landskapsvernområdeUtsikt frå toppen av Møysalen mot sørvestElgku med kalv under TretindenAndre MøysalvatnMøysalen og Møyene frå den nedre breen

Møysalen nasjonalparkstyre

Møysalen nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheit for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde.


Nyheiter

Ferdselstelling 2017

Oppsummering av årets resultat er å finne i vedlagde PDF-dokument. Tala i Norddalen går framleis ned, frå 1827 i 2015 via 2401 i 2016. Tala i Forkledalen fortset å stige, frå 747 i 2015 og via 940 i 2016.

(Publisert:14.11.2017)

Søppelplukking i møysalen lvo 2017

14. september skyssa Kystvakta 32 personar frå Digermulen skole, Vestbygd skole, oppsyn og nasjonalparkforvalter ut til Store Ingjelsøya heilt sørvest i Svellingsflaket landskapsvernområde. Her vart det slått leir, og målet for denne dagen og neste var å få mest mogleg av søppelet i området samla saman og frakte ut til Kystvaktskipet KV Heimdal. Biletet over viser lettbåten frå Kystvakta som ...

(Publisert:14.11.2017)

Ei bonussak frå minkaksjonen 2017

Sjå link til NRK sine sider. 

(Publisert:07.07.2017 Sist endret:18.10.2017)

Minkjakta i Svellingsflaket lvo 2017

Den første veka etter påske gikk årets minkjakt av stabelen. 

(Publisert:27.04.2017 Sist endret:18.10.2017)

Årsmelding for 2016

Vedlagt er årsmeldinga for Møysalen nasjonalparkstyre for 2016.

(Publisert:10.02.2017 Sist endret:18.10.2017)

Ferdselstellardata for 2016

Vedlagt er rapportar som viser resultata frå tellingane sommaren 2016. I Møysalen landskapsvernområde er det to tellepunkt, eit ved stien i Norddalen i Lonkanfjorden og eit ved stien gjennom Forkledalen.

(Publisert:18.01.2017 Sist endret:18.10.2017)
Vis nyhetsarkiv