Opp lia mot MemuruskardetFrå Store Svellingen i Svellingsflaket landskapsvernområdeUtsikt frå toppen av Møysalen mot sørvestElgku med kalv under TretindenAndre MøysalvatnMøysalen og Møyene frå den nedre breen

Møysalen nasjonalparkstyre

Møysalen nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheit for Møysalen nasjonalpark, Møysalen landskapsvernområde og Svellingsflaket landskapsvernområde.


Nyheiter

Minkaksjonen i Svellingsflaket 2018

Sporsnø og flatt hav i Svellingsflaket lvo

9. - 12. april gikk den 3. våraksjonen mot mink av stabelen i Svellingsflaket lvo.

(Publisert:17.04.2018)

Brukarundersøkelse i Møysalen

Våren 2017 vart det oppretta 4 punkt med spørreskjema på dei viktigaste innfallsportane til Møysalen nasjonalpark og Møysalen landskapsvernområde. Dette var ved Andre Fiskfjordvatnet i Fiskfjorden, På Klubben i Lonkanfjorden, ved Storvatnet på stien mot Forkledalen og på Snytindhytta. Gjennom dette kom det inn 444 svar. I etterkant vart det sendt ut ein nettbasert undersøkelse til dei som hadde ...

(Publisert:26.02.2018 Sist endret:17.04.2018)

Sårbarheitskartlegging av sjøfugl i Svellingsflaket

På oppdrag frå Møysalen nasjonalparkstyre har Frantz Sortland utarbeidd ein rapport om sårbarheita til sjøfuglen i Svellingsflaket lvo. 

(Publisert:09.01.2018 Sist endret:17.04.2018)

Arkeologisk undersøkelse i Svellingsflaket lvo

Assistent Anna Borg og arkeolog Stine Grøvdal Melsæther leitar etter den rette marine grensa.

I haust hadde Svellingsflaket lvo besøk av to arkeologar som på oppdrag frå nasjonalparkstyret skulle kartlegge eldre kulturminner i området.

(Publisert:09.01.2018 Sist endret:17.04.2018)

Ferdselstelling 2017

Oppsummering av årets resultat er å finne i vedlagde PDF-dokument. Tala i Norddalen går framleis ned, frå 1827 i 2015 via 2401 i 2016. Tala i Forkledalen fortset å stige, frå 747 i 2015 og via 940 i 2016.

(Publisert:14.11.2017 Sist endret:17.04.2018)

Søppelplukking i møysalen lvo 2017

14. september skyssa Kystvakta 32 personar frå Digermulen skole, Vestbygd skole, oppsyn og nasjonalparkforvalter ut til Store Ingjelsøya heilt sørvest i Svellingsflaket landskapsvernområde. Her vart det slått leir, og målet for denne dagen og neste var å få mest mogleg av søppelet i området samla saman og frakte ut til Kystvaktskipet KV Heimdal. Biletet over viser lettbåten frå Kystvakta som ...

(Publisert:14.11.2017 Sist endret:17.04.2018)
Vis nyhetsarkiv