Kontakt

Offisielle kontakter og søknader til styret skal sendes til:

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia

Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 2600

7734 STEINKJER

E-post: sftlpost@statsforvalteren.no

Kontaker og søknader som skriftlig blir sendt til denne adressa, blir automatisk arkivert og søkbar i den offentlige elektroniske postjournalen (OEP). Disse blir også automatisk sendt til nasjonalparkforvalter som forbereder sakene for nasjonalparkstyret. Ved andre typer kontakter eller spørsmål, kan nasjonalparkforvalter kontaktes direkte.

SNO er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukerne av verneområdene overholder forskrifter og forvaltningsvedtak. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at SNO skal varsles ved tillatelse til motorferdsel etter verneforskriften.


 

Kontaktinformasjon nasjonalparkforvaltere :


Nasjonalparkforvalter:
Kirsten Thyrum, Røros
Tlf: 90 59 24 86
E-post: fmtlkth@statsforvalteren.no

Sindre Kolstad Valan, Drevsjø
Tlf: 92 24 35 95
Epost: sikva@statsforvalteren.no

 

Kontaktinformasjon naturoppsyn:

Naturoppsyn SNO:
Tom Johansen, Røros
Tlf: 40 41 14 26
E-post: tom.johansen@miljodir.no

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:27.01.2021)