Kart

Forvalternes kontorknutepunkt er merket med blått punkt i kartet.
Forvalternes kontorknutepunkt er merket med blått punkt i kartet., Foto: HOBK

Lenke til interaktivt kart over verneområdene i naturbase. Her kan du finne informasjon om viktige områder for sjeldne planter, dyr, naturtyper, samt viktige kulturlandskap og sikrede friluftslivsområder. Du kan zoom deg inn og ut, flytte kartutsnittet, legge på ulike kartlag og mye mer! 

Trykk på lenkene under for å få opp kart over de ulike verneområdene (kart fra Grenselandet.no):

Femundsmarka nasjonalpark

Gutulia nasjonalpark

Femundslia landskapsvernområde

Langtjønna landskapsvernområde