Foto: Kristian K. Herregården Foto: Kristian K. Herregården Foto: Peter C. A. Köller

Brattefjell-Vindeggen

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde ligg i eit fjellområde sud-aust for Møsvatn i Telemark. Namnet skriv seg frå dei to fjella Brattefjell(1540 moh) og Vindeggen(1516 moh) som ligg i kjerna av fjellområdet. Samla areal er snaut 382 kvadratkilometer. Området er i privat eige fordelt på 299 eigedomar.

Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde blei oppretta i 2000. Utanom Hardangervidda er Brattefjell-Vindeggen det største samanhengande fjellområdet i Telemark utan vesentlege tekniske inngrep. Området ligg innafor kommunane Hjartdal, Seljord, Tinn og Vinje og ligg sør for Møsvatn/Rjukan, vest for Gaustatoppen, nord for Hjartdal og aust for Rauland.

Føremålet med å verne Brattefjell-Vindeggen er å ta vare på eit vakkert og eigenarta naturlandskap med urørt høgfjell og fjellskogområde, ta vare på det biologiske mangfaldet i området med villreinstamme og eit rikt plante- og dyreliv, og å ta vare på verdifulle kulturlandskap og kulturminne. 


Nyhende

Protokoll frå styremøte 18.03.21

Møteprotokollen frå styremøte 18.03.21 er nå godkjent. Du finn den i lenka under.  

(Publisert:24.03.2021)

Møte i verneområdestyret 18.03.21

Neste møte i verneområdestyret er torsdag 18.03.21 kl. 10.00 og vil bli gjennomført på Teams. 

(Publisert:11.03.2021 Sist endret:24.03.2021)

Nasjonalparkkonferansen 2021

Nasjonalparkkonferansen gjennomføres som webinar 16. februar 2021. Webinaret er for medlemmer i nasjonalpark- og verneområdestyrer, nasjonalpark- og verneområdeforvaltere, men er også åpent for andre interesserte.

(Publisert:10.02.2021 Sist endret:24.03.2021)

Protokoll frå styremøte 04.02.21

Protokollen frå styremøte 04.02.21 er nå godkjent. Du finn den i lenka under. 

(Publisert:09.02.2021 Sist endret:24.03.2021)

Årets første styremøte - 04.02.21

Det er planlagt møte i verneområdestyret for Brattefjell-Vindeggen LVO torsdag 4. februar kl. 12.00. Møtet vil bli gjennomført på Teams.

(Publisert:12.01.2021 Sist endret:24.03.2021)

Styredokument

Alle saksdokument og møteprotokollar er å finne på nettstaden. Dei er sortera på år og møtedato. Klikk på lenkane så finn du fram.

(Publisert:16.02.2017 Sist endret:24.03.2021)
Vis nyhetsarkiv