Meny
Lukk

Arbeidsutvalet

Styret kan velgje å nedsetje eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

leiarJon Larsgard
medlemSiri Klokkerstuen
medlemRoald Aga Haug