Meny
Lukk

Reinkalving i Børgefjell

Reinsimlene er drektige og i løpet av få dager begynner det å fødes små reinkalver.

De er ekstremt sårbare for forstyrrelser og konsekvensene av at reinen blir forstyrret kan i verste fall være at simla kaster kalven, eller forlater kalven sin og den vil dø. Reinen tærer nå på de siste fettreservene og det er viktig at simla har nok energi til å ta seg av kalven ut over våren. Børgefjellområdet er kalvingslandet til to reinbeitedistrikt, det er dermed stor sannsynlighet for å møte drektige simler og nyfødte kalver i hele nasjonalparken. Det har blitt observert markant mer folk, hundespann og delvis løse hunder i fjellet denne vårvinteren. Enkle regler å forholde seg til

Snu hvis du ser reinsdyr.
Kan du ikke snu? Skift retning.
Husk båndtvang!

På forhånd takk for at du viser hensyn.