Meny
Lukk

Møtedokumenter for Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av personer fra styret, hvorav minst ett medlem bør være representant innstilt av Sametinget. Nasjonalparkstyret kan gi arbeidsutvalget myndighet til å trekke vedtak etter verneforskrift og naturmangfoldloven i enkeltsaker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. Arbeidsutvalgets vedtak skal treffes innenfor rammen av prinsipper fastsatt av styret for de ulike saksområdene i tråd med verneforskriftene og naturmangfoldloven. Utvalget består av 3 styrerepresentanter.

RolleMedlemRepresentanter
Leder Bente EstilLierne
Nestleder Anne Berit LeinSteinkjer
Medlem Kjell Jøran JåmaSametinget