Til startsiden

Holmavassåno biotopvernområde


 

Føremålet med biotopvernet er å sikre viktige trekkvegar for villreinen i fjellområdet mellom Kvanndalen landskapsvernområde og Dyraheio landskapsvernområde.

Område blei verne i medhald av lov om viltet i 1981 og dekker eit areal på omlag 23 km2. Verneområde ligg i Suldal kommune.