Til startsiden

Planlagde tiltak (tiltaksplanar)

 

Ei oversikt over planlagte skjøtsels- informasjons og tilretteleggingstiltak vil komme på plass når tiltaksplanen for SVR er ferdig utarbeidd. Tiltaksplanen vil bli utarbeidd samtidig med den nye forvaltningsplanen og vil truleg være ferdig i løpet av 2014.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2013)