Til startsiden

Bestillingsdialog - tilskot til tiltak og prosjekt

Montering av nye infotavler ved Håhellar.
Montering av nye infotavler ved Håhellar., Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan


 

Kvart år får verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) tildelt midlar for å gjennomføre tiltak inne i verneområdet eller i innfallsportar til verneområdet. Storleiken på tildelingane avheng av løyvingar over statsbudsjettet og om ein har klart å utvikle gode prosjekt.

Ta gjerne kontakt med forvaltingssekretariatet for fleire opplysningar eller ein diskusjon om konkrete tiltak.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:31.12.2012)

Bestillingsdialog 2013

   Under finn du ei oversikt over søknader til bestillingsdialogen 2013.  

(Publisert:31.12.2012 Sist endret:06.01.2013)

Bestillingsdialog 2012

Vakkert vinterlandskap frå Setesdal Vesthei

  Under finn du ei oversikt over søknader til bestillingsdialogen 2012.  

(Publisert:31.12.2012)