Til startsiden

Vormedalsheia og Lusaheia

Eidavatn turistforeningshytte ligg innafor verneområdet
Eidavatn turistforeningshytte ligg innafor verneområdet, Foto: Odd Inge Worsøe

 

Tilsynsutvalet for Lusaheia og Vormedalsheia (Hjelmeland kommune)

3 grunneigarrepresentantar frå Vormedalsheia

(Kjell Tysdal, Lars Strøm og Åstein Mæland)

3 grunneigarrepresentantar frå Lusaheia

(Arve Aslaksen, Lars Våge, Magnar Viga)

4 representantar frå Hjelmeland kommune

(Bjørn Laugaland (leiar), Torborg Kleppa (nestleiar), Håkon Helgøy, ....

1 representant frå organisasjonane (Stavanger turistforening)

(Preben Falck)

Representantar frå SVR og SNO har ovservatørstatus

(Alf Odden og Reidar Sandal)

(Publisert:04.01.2013 Sist endret:18.01.2017)