Til startsiden

Møteinnkalling og saksframlegg for arbeidsutvalet


 

Møtepapir med saksframlegg vert sendt til arbeidutvalet i forkant av møtet. Utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll).

Sekretariatet førebur saker.  Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovheimel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.


2020

(Publisert:10.02.2020 Sist endret:01.07.2020)

2019

(Publisert:18.03.2019 Sist endret:19.08.2019)

2018

(Publisert:09.05.2018 Sist endret:03.01.2019)

2017

(Publisert:20.04.2017 Sist endret:15.05.2017)

2016

(Publisert:04.04.2016 Sist endret:06.01.2017)

2015

(Publisert:14.01.2015 Sist endret:23.10.2015)

2014

(Publisert:03.02.2014 Sist endret:09.10.2015)

2013

Sakspapir / saksframlegg for 2013

2011

Sakspapir / saksframlegg for 2011

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012