Til startsiden

Fagleg rådgjevande utval


 

 

Styret oppnemne eit fagleg rådgjevande utval. Utvalet består av representantar for dei ulike interessene i området, som m.a. grunneigarar, andre offentlege organ som det vedkjem særleg, som til dømes fjellstyre, næringsliv, friviljuge organisasjonar, m.a. natur- og miljøorganisasjonar og liknande.

Noverande medlemmer:

Preben Falck, Stavanger Turistforening/DNT Sør
Margit Smeland, Villreinnemnda
Jan D Dalen, fjellstyra
Gunn Ousdal, gunneigarane
Gjermund Espetveit, Kraftprodusentane
Geir Hovland, Statskog
Asbjørn Haga, Jæren Smalelag
Anita Buckley, Sirdalsferie AS