Til startsiden

Arbeidsutval

Frå Skutesteinen ved Storheddervatnet, Bykle.
Frå Skutesteinen ved Storheddervatnet, Bykle., Foto: Jarle Lunde/Suldal.no


Styret har valt eit arbeidsutval som har fått delegert myndigheit til å handsame ein del dispensasjonssøknader. Arbeidutvalet er sett saman av styreleiar og nestleiar og tre andre styremedlemmer.

Medlemmar i arbeidsutvalet, 2016 - 2019

Bjørn Laugaland (leiar), Hjelmeland kommune
Oddmund Ljosland (nestleiar), Åseral kommune
Leiv Rygg, Bygland kommune
Gerd Helen Bø, Suldal kommune
Oddlaug Hesland Tjomsland, Vest- Agder fylkeskommune