Til startsiden

Skjøtselplanar


 

Skjøtselplanar laga for delar av verneområda.


Skjøtselsplan for Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane landskapsvernområde i Hægebostad kommune

Sammendrag:Høsten 2011 er det på oppdrag fra forvaltningssekretariatet for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde utarbeidet en skjøtselsplan for den delen av verneområdet som ligger i Hægebostad kommune. Planen omfatter 11 eiendommer, hvorav 6 inngår i 2 større sameier, med et samlet areal på rundt 72 500 daa. Hovedfokus i planen er landskapsskjøtsel ved lyngbrenning, for å styrke ...

(Publisert:05.12.2012)

Førebels skjøtselplan for Øyastølsmyra naturreservat, Hjelmeland (2011)

Dette notat tar for seg skjøtselstiltaka som skal utførast.

(Publisert:05.12.2012)