Til startsiden

Høringsuttaler til Oppstartsmeldinga

 

Høringa i samband med oppstartsmeldinga til ny forvaltningsplan vart gjennomført våren og sommaren 2013. Det kom til saman inn 30 høringsutaler. Om lag 20 personar nytta høvet til å drøfte forvaltningsplane på dei opne kontordagane i kommunane.

 

Under følger ei oppsummering av høringsutalene som kom inn, samt uttalene frå fylkeskommunane i Aust Agder, Vest Agder og Rogaland

(Publisert:16.06.2014)