Til startsiden

Høring av forvaltingsplanen for verneområda ved Hovden er avslutta

Høringa av forvaltingsplanen er nå avslutta. Det kom inn uttaler frå Forsvaret, Statens Vegvesen, Fylkesmennen i Aust og Vest Agder, Vest Agder fylkeskommune, Otra Kraft, Forum for Natur og Friluftsliv i Agder og Villreinnemnda for Setesdalsområdet.

Du kan lese heile uttalene på sida under.

SVR kjem nå til å arbeide høringsuttalene inn i forvaltingsplanen, føre eit utkast til forvaltingsplan blir lagt fram for verneområdestyret. Etter handsaminga i verneområdestyret blir planen sendt til Miljødirektoratet for endeleg godkjenning.

(Publisert:18.01.2017)