Til startsiden

Kulturminne

(Publisert:19.03.2016)

Herstad og Sætre 2011: Kulturminner på Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. En statusrapport.

    Frå kapittel 1. Kulturminneprosjekt: Setesdal- og Ryfylkeheiene er rike på kulturminner som vitner om fortidig og nåtidig bruk av området. Heiene, slik de avgrenses av den regionale planen, utgjør et enormt område, og innenfor planområdet finns det betydelige landskapsmessige og kulturhistoriske variasjoner. Rapportens kulturhistoriske del, kapittel 2, konsentrerer seg om ...