Til startsiden

Botanikk og vegetasjon

(Publisert:19.03.2016)

Steinnes, A. 1984: Flora vegetasjon og botaniske verneverdiar i Frafjord - Espedalområdet

Lie, Asbjørn 2010: Biologisk mangfold, Hunnedalen. Konsekvenser ved rassikringstiltak. Agder naturmuseum og botaniske hage.

      Sammendrag og konklusjoner Det er behov for rassikringstiltak langs fylkesvei 45 ved Hunnevann i Sirdal kommune. Det er registrert en naturtype, ”Kalkrike områder i fjellet” som er verdisatt som ”Svært viktig” ved Hunneknuten (område A i kart 1 og 2) der hvor fylkesveien passerer i kanten av Hunnevann , og under det bratte urete område under Hunneknuten. I dette ...

(Publisert:28.12.2012 Sist endret:06.01.2013)

Rekdal og Angeloff, 2007: Vegetasjon og beite i Setesdal Vesthei

    Samandrag: På oppdrag frå Stasskog SF, Forvaltningssekretariatet SVR og kommunane Bykle, Sirdal og Valle har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking for delar av beiteområdet til Jæren smalelag i Setesdal vesthei. Granskinga byggjer på ei ressurskartlegging utført ved ei utvalsundersøking i eit nett av flater lagt ut med ein avstand på 9 kilometer. ...