Til startsiden

Andre tema

(Publisert:19.03.2016)

Kålås, S., B.A. Hellen & G. H. Johnsen 2006. Gilaoverføringen og Blåfjell pumpe. Konsekvensutgreiing av to tilleggsreguleringer til Ulla-Førre.

    Sammendrag Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Statkraft Energi AS, utarbeidet en konsekvensutredning for de to prosjektene ”Gilaoverføringen” og ”Blåfjell Pumpe” i Hjelmeland kommune i Rogaland. Begge prosjektene er vurdert samlet i denne rapporten der annet ikke er spesifisert, siden de begge omfatter samme type elementer og ligger i det samme området. Konsekvensanalyse ...

Høstmark Borge, Eivind 2011: Å råde eller ei? - Holdninger til allemannsretten, vern og forvaltningsnivå blant tilreisende og lokale i fire norske verneområder

  SAMMENDRAG: Gjennom de siste 20-30 år har det vært en desentraliseringstrend i forvaltningen av verneområder med mål om økt deltagelse og større bruk av lokal kunnskap. Trass gode intensjoner har desentraliseringsforsøkene hatt blandet suksess, blant annet grunnet et forenklet syn på lokalsamfunnet som en homogen enhet. For å belyse dette ble det i 2009 og 2010 gjennomført to ...

Enge, Espen 2009: Fiskeundersøkelser i Sira og Kvinavassdragene sommeren 2008

  SAMMENDRAG/KONKLUSJON: I Sira er tetthetene av både yngel (0+) og eldre fisk (m1+) økende (p<0.05). I 2008 var tetthetene av m1+ omtrent som året før. Tetthetene av yngel derimot var vesentlig lavere, uten at det syntes å være noen åpenbar årsak til dette. Med unntak av 2003, er det ikke målt så lave tettheter av yngel siden 1990-tallet. I Kvina var fisketetthetene lavere enn ...