Til startsiden

Verneområdestyret i SVR har fått tilbod om å ta over forvaltingsansvaret for åtte mindre verneområde

Verneområdetstyret 2014 med forvaltingssekretariatet og Statens Naturoppsyn.
Verneområdetstyret 2014 med forvaltingssekretariatet og Statens Naturoppsyn., Foto: Guro Sødergren

Miljødirektoratet har i brev datert 4. desember tilbode verneområdestyret i SVR å ta over forvaltaransvaret for åtte mindre verneområde som ligg i "naturlig tilknytning til verneområder som i dag forvaltes av nasjonalpark-/verneområdestyret". Områda vert i dag forvalta av fylkesmennene.

SVR har fått tilbod om å ta over forvaltingsansvaret for desse verneområda: 

  • Lislevatn naturreservat i Bykle kommune
  • Hovden landskapsvernområde i Bykle kommune
  • Vidmyr naturreservat i Bykle kommune
  • Hisdal naturreservat i Bykle kommune
  • Ørestø naturreservat i Gjesdal kommune
  • Migaren naturreservat i Gjesdal kommune
  • Øyastøl naturreservat i Hjelmeland kommune
  • Nordstølhei naturreservat i Hjelmeland kommune
(Publisert:05.12.2014)