Til startsiden

Taksering av ryper på Agder viser oppgang

10. september startar rypejakta, og etter flere dårlege år er rypebestanda på veg oppover att. Gjennom et samarbeidsprosjekt der også SVR har vore involvert, har fire ulike område i Agder blitt taksert. Hovedinntrykket er at rypebestanda no er i framgang.

Vest-Agder fylkeskommune skrivar dette om takseringa på heimesida si:

"I starten av august 2014 ble det i regi av Norges jeger og fiskerforbund gjennomført rypetaksering 4 ulike steder i Agder. Områdene er lokalisert i Setesdal Vesthei fra Bykle i nord, Bygland i sør og Sirdal i vest. Årets taksering viser at både rypetettheten og rypeproduksjonen ser ut til å være på et bra nivå i alle områder bortsett fra i Øvre Setedal Vesthei. Eksempelvis så har Njardarheim i Midtre Setesdal Vesthei den høyeste rypetettheten av alle de takserte Statskogeiendommene i landet, og produksjonen er også i toppsjiktet. Takseringen viser at det er klare forskjeller mellom de ulike områdene. I områder med høy tetthet og god produksjon anbefales et uttak på maksimalt 30 % av bestanden. I områder med middels rypebestand bør uttaket holdes på maksimalt 15 % av bestanden. I områder med lav tetthet bør jakt unngås. Det bør legges vekt på å felle ungfugl fremfor eldre fugl, samt at jakt senhøstes og vinterstid bør begrenses. Siden det er første året mange av områdene takseres, så er det vanskelig å si om forskjellene mellom områdene skyldes ulikt naturgrunnlag (dvs. naturlig "gode" og "mindre" gode områder), årlige variasjoner eller andre forhold. Når man får data over flere år, så vil man kunne si noe mer om dette."

Heile takseringsrapporten kan du lese her.

 

(Publisert:05.09.2014)