Til startsiden

Synfaring i verneområdet og styremøte

Verneområdetstyret 2014 med forvaltingssekretariatet og Statens Naturoppsyn.
Verneområdetstyret 2014 med forvaltingssekretariatet og Statens Naturoppsyn., Foto: Guro Sødergren

Styret i SVR har synfaring i verneområdet 10. og 11. august.

På programmet står mellom anna stopp ved 

  • Håheller/Håhellervatn
  • Roskreppfjorden
  • Grytdalen i Sirdal
  • Kjerag/Frafjordheiane
  • Øygardstøl
  • Lysebotn
  • Duge kraftstasjon

 

Tysdag 11. august startar med styremøte på kantina til Sira- Kvina sitt kraftanlegg på Duge. Møteinnkallinga er lagt ut på denne heimesida.

Styremøte i SVR, tysdag 11.8.2015

Sakliste

Utvals-saksnr.

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr.

 

 

ST 14/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

 

 

ST 15/15

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

 

 

ST 16/15

Referatsaker

 

 

 

ST 17/15

Orienteringssaker

 

 

 

ST 18/15

Etablering av besøkssenter i SVR og strategi for informasjon

 

2013/4254

 

ST 19/15

Nasjonalpark i SVR? Oppsummering av prosessen og vurdering av vidare arbeid

 

2014/3412

 

ST 20/15

Søknad om oppføring av turisthytte ved Sandvatn i Frafjordheiene landskapsvernområdet- Stavanger Turistforening

 

2015/1140

 

ST 21/15

Søknad om løyve til å sette opp bu i Skoådalen - Ivar Ljosland - Åseral kommune

 

2012/1833

 

ST 22/15

Søknad om utvidelse av stølshytte ved Dygrå (gnr/bnr: 9/9)  i Sirdal kommune- Tor Sigve Vik

 

2015/3391

 

ST 23/15

Søknad om bygging av vintraveg i Gaukstøljuvet i Dyraheio landskapsvernområde, gnr/bnr, 57/1 og 57/2, Suldal kommune, Bjarne Bråtveit

 

2015/3286

 

ST 24/15

Søknad om bygging av nytt stølshus på Krokevasstølen i Dyraheio landskapsvernområde - gnr/bnr 53/3 - Suldal kommune - Lena og Magnar Bråtveit

 

2015/3032

 

ST 25/15

Klage på "endelig svar på klage fra Sandnes Røde Kors Hjelpekorps"- jf AU- sak 20/2014

 

2014/3310

 

ST 26/15

Søknad om dispensajon til oppføring av nødbu og nytt lukehus ved magasin Storevatn i Åseral kommune- Agder Energi Vannkraft

 

2015/2912

 

ST 27/15

Eventuelt

 

 

               

 

(Publisert:04.08.2015)