Til startsiden

Strukturteljing av villrein i SVR

Villreinbukk
Villreinbukk, Foto: Jon Erling Skåtan

I førre veke vart det gjennomført strukturteljing av villrein i Setesdal vesthei og Ryfylkeheiane. Det vart funne ni flokkar på til saman 1 190 villrein. Storleiken på flokkane varierte frå 378 til 46 dyr.

Fordelinga var slik:

Simler: 527 Kalvar:172 Bukkar: 341 Ukjent: 160

 

(Publisert:26.10.2015)