Til startsiden

"Stå i stein". Ny bok om brudle, likkviler, varp og andre steinsettingar i Agder og Rogaland

Typisk for store delar av heiane våre er snaue berg som stikk opp or lyng- og torvmarka. På slike snaue berg kan ein finna fleire slags rare steinsetjingar:

Brudled som etter segna vart lagde av brudefølgje, likkviler som etter segna vart lagde av likberarar, varp som vart kasta opp av vanlege vegfarande, vegvisarsteinar og liknande. Boka tek føre seg over 400 slike steinsetjingar i Agder og Rogaland.

Boka er skriva av Torfinn Normann Hageland og utgjeven av Vest-Agder Fylkeskommune. Forfattaren har før skriva mange bøker om kulturminne i heiane våre:

"Naturen i Eiken sokn" (1987), "Heieliv i Hekkfjeddet" (1989), "Målføret i Eiken sokn og i øvre delen av Hægebostad sokn" (i kopiar på lokale bibliotek), "Murar og hellerar i heiane" (1998), "Gamle veger i Vest-Agder" (2000), "Vegane i Hægebostad kommune" (2003) og "Den store hellerboka for Agder og Rogaland" (2008).

Forlaget skrivar dette i pressemeldinag si:

"Noen steinsetninger er hva forfatteren kaller likhviler og bedebåser: De kan både ha vært steder hvor gravfølget trengte å hvile på deres lange ferd med den avdøde, eller likbrenningsplasser. Et brudled er en langt lystigere affære: Steinene ble lagt til minne om brudeferden. Sagnet sier at det skulle være en stein for hver gjest eller eventuelt en stein for hver hest. I de geografiske områdene boken omtaler, finnes det inntil 240 brudled. Ved noen av brudledene er det reist en høy stein, ikke ulik det mannlige kjønnsorgan; derav pikkstein. Den skulle på magisk vis sørge for at brudeparet fikk mange barn som kunne trygge alderdommen og føre slekten videre. Andre navn på pikksteinen er pikstein, piggstein og pinkestein.

 Hvem er det som vil ha størst glede av å lære om dette?

− Boken retter seg først og fremst mot alle som liker natur og kultur og som ønsker seg et mål for turen. Boken har bilder fra flere turlag og historielag som har oppsøkt de steinsetninger som nevnes. En mindre målgruppe er arkeologer. Det har aldri vært forsket på slike steinsetninger før. Men til alle som nå blir kjent med steinsetningene og vil ut på tur for å studere dem nærmere, har jeg en sterk advarsel: Rør aldri disse steinsetningene! Ta aldri steiner fra dem til for eksempel ildsted for kaffebål eller til å "skrive" bokstaver med! Dette er vernede kulturminner, sier Hageland i en skarp tone.

--------

En perfekt dag på heia for meg er når været er fint, og jeg har oppdaget noe nytt, samme hva det er. Min favorittregistrering er brudledene på heia mellom Josdal i Sirdal og Salmeli i Kvinesdal; der ligger det mange samlet på en plass, og der er fjellterreng. Det går en merket turistløype forbi, forklarer Hageland."

(Publisert:03.09.2013 Sist endret:08.03.2014)