Til startsiden

Spennande prosjekt om utlegging av gytegrus i Frafjordelva


 

NJFF Rogaland melder om eit svært spennande prosjekt med utlegging av gytegrus i Frafjordelva i Rogaland. Rett nok er dette eit tiltak for å sikre gyting av laks- og sjøaure, men det har kanskje også overføringsverdi til dei regulerte vassdraga i våre fjellområde?

NJFF skrivar på si heimeside:

"Dette er første fase i prosjektet. Planen videre er å evaluere effekten av tiltaket hovedsakelig ved å observere fisk på gyteområdet, elfiske og telle gytegroper. I tillegg vil det være viktig å evaluere om grusen ligger stabilt på brekket av vannet. Det er mulig å legge ut grus i et signifikant større område på brekket i flere faser, dersom første fase er vellykket. I sum er dette et enkelt og et utrolig viktig bidrag for å styrke laks og sjøaurestammen i elva ved å tilrettelegge for naturlig gyting.

Grusen ble pakket av Vaule sandtak og fraktet til Frafjordelva. Helikopter fra Fonna fly (pilot Tor Laugaland) ble benyttet til å løfte grusen til utoset som er lokalisert i utkanten av Frafjord Verneområde. Regulanten Lyse var behjelpelig med logistikk og planlegging av bruk av helikopteret."

Heile artikkelen finn du her.

(Publisert:30.11.2012 Sist endret:08.03.2014)