Til startsiden

Skredmjelt: Berre i Skottland og Hjelmeland!

Regjeringa melder at tre nye planter har fått status som prioriterte artar. Ein av artane er skredmjelt som berre har fire kjende veksestadar i verda: to i Hjelmeland kommune og to i Skottland.

Miljødirektoratet skrivar dette om planta:

"Blomsterplanten skredmjelt er i Norge bare funnet på to lokaliteter i Hjelmeland i Ryfylke. Den trues av konkurranse fra andre arter og er rasutsatt. Ras er samtidig selve grunnlaget for plantens eksistens. Den er en såkalt pionerart som utnytter de spesielle forholdene som oppstår der det har gått et skred. Når andre planter etter hvert etablerer seg blir den utkonkurrert og er avhengig av å spre seg til nye områder hvor det har gått skred."

Skredmjelt har no fått eiga forskrift og det skal og utarbeidast eigen handlingsplan for arten:

"Naturmangfoldloven åpner for å gi truede arter en særskilt sikring ved at de får status som prioriterte arter. Artene får da en egen forskrift og det utarbeides en handlingsplan med tiltak for å ta vare på arten.

– Med egen forskrift og handlingsplan har vi en mulighet til å gjøre en ekstra innsats for arter som er spesielt viktige å ta vare på. Tap av arter er en av de største miljøutfordringene vi står overfor. Når en art dør ut innebærer det et direkte tap av naturverdi, og konsekvensene for økosystemene kan også ramme oss mennesker, sier avdelingsdirektør Helge Klungland i Miljødirektoratet."

(Publisert:02.06.2015)