Til startsiden

Sikringsbuene på turisthyttene Stavskar og Svartenut i Valle Vesthei er ferdige

DNT Sør melder at sikringsbuene på turisthyttene Stavskar og Svartenut no er ferdige. Båe hyttene er difor no opna for overnatting att.

Sikringsbua ved Stavskar er ei heilt ny lafta hytte. Ved Svartenut er uthuset bygd om til sikringsbu. Båe sikringsbuene har omn og nødvendig utstyr for ein krisesituasjon, men skal ikkje brukast til vanleg overnatting

 

 

DNT Sør skrivar på si heimeside:

Stavskar

"Den nye sikringshytta er nå på plass og ferdig til å ta i bruk dersom det skulle oppstå en nødsituasjon.

Stavskar er derfor igjen åpen for overnatting hele året.

DNT Sør takker alle de frivillige som har tatt i et tak med grunnarbeider, hjelpemenn ved oppsetting og ferdigstillelse av hytta. En takk til Rysstad Laftebygg som har bygget og levert hytta på en utmerket måte."

 

Svartenut

"Til vinteren er Svartenut i Setesdalsheiene igjen åpen for overnatting ettersom vi har fått på plass sikringshytta.

Det vil ikke være tillatt å overnatte i sikringshytta. Den skal kun brukes som sikkerhet i tilfelle brann i    hovedhytta.

Doene er også renovert, til glede for våre besøkende og vandrere! Doene befinner seg i samme bygg som huser sikringsrommet. Vi benevner dette uthuset som sikringshytta.

Ole Eidet, Jan Ivar Haugland, Werner Gursli, Bjarne Hansen, Berit Aleksandersen med to barnebarn, Bjørn Brandtzæg og Frans de Ruiter fra Holland har gjort en fremragende jobb med å prosjektere og bygge om uthuset til sikringshytte. Tusen takk til alle dere som har lagt ned mange dugnadstimer for DNT Sør og alle våre medlemmer!"

(Publisert:18.10.2013 Sist endret:08.03.2014)