Til startsiden

Seminarrapporten er klar

Rapporten frå den regionale samlinga på Haukeliseter 5. – 6. mars 2019 er nå ferdig. Sjå lenke til følgjebrev og rapport lenger ned på sida.

Rapporten finn du også på lenka nedanfor:

https://static1.squarespace.com/static/5304703fe4b00af3619f876d/t/5dc164228c997904d95118c3/1572955172170/NVSRapport+_2019_Seminar+sti+og+l%C3%B8ypeplanlegging_endeleg.pdf

 Send gjerne vidare til andre som kan ha interesse av temaet. Vert også send postmottak i kommunane.

Som de ser ber vi om attendemelding på:

  • Om det er trong for eit oppfølgjande seminar i 2020 der vi går i djupna på enkelte tema.
  • Om komunane ønskjer bistand til utarbeiding av temkart knytt til villrein og ferdsel

Minner også om at kommunane som er med i verdiskapingsprosjektet kan søke om tilskot til arbeidet med sti- og løypeplanar.

Om du har tilbakemeldingar så kontakt verneområdeforvaltar Jørn Haug fmavjth@fylkesmannen.no 

(Publisert:26.11.2019)