Til startsiden

Seminar om villrein og fragmentering av leveområda

Reinsbukkar
Reinsbukkar, Foto: Arvid Tjøstheim

NVE og Miljødirektoratet inviterer til felles seminar i Oslo måndag 5. mai. Temaet er «Villrein og fragmentering – Utfordringer og muligheter forbundet med vannkraft og infrastruktur».

Program

 • Kunnskapsstatus for villrein
  Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning 
 • Regionale planer og nasjonale mål for villreinforvaltninga
  Terje Kaldager, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Den kommende prosessen med revisjon av konsesjonsvilkår,
  Jan Sørensen, Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Erfaringer med revisjonskravene så langt,
  Siri W. Bøthun, Villreinnemndene
 • Vektlegging av naturmangfoldloven i praktisk forvaltning,
  Torbjørn Lange; Klima- og miljødepartementet
 • Samferdsel og barriereeffekter
  Pål Rosland, Statens Vegvesen
 • Regulantene og miljøansvaret
  Per Øyvind Grimsby, Sira Kvina Kraftselskap
 • Hvordan møte tverrsektorielle utfordringer framover?
  Torbjørn Lange, Klima- og miljødepartementet

Seminaret er gratis. Påmeldingsfrist er 25. april.

(Publisert:21.03.2014)