Til startsiden

Seminar om ny forvaltningsplan, presentasjonar


 

23. november 2012 arrangerte SVR eit seminar om arbeidet med ny forvaltingsplan for alle dei 8 verneområda våre. Seminaret var ein del av prosessen med å lage ny forvaltingsplan. Verneområdestyret inviterte kommunar, fylkeskommunar og organisasjonar som jobbar i SVR til seminaret.  Nedst på sida finn du presentasjonane frå seminaret. 

Program

Stad: Hotell Norge, Dronningensgate 5, Kristiansand
Tidspunkt: fredag 23. november kl. 10 – 14.30

10.00 Velkomne ved styreleiar Tarald Myrum.
10.05 – 10.45 Silje-Karine Reisz (DN): Forvaltingsplanar for verneområda: Innhald, formål og funksjon. Gode råd på vegen.

10.45 – 11.00 Spørsmål og kommentarar.
11.00 – 11.30 Trond Stensby, nasjonalparkforvaltar, Kontaktutvalet for Reinheimen:Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplanar i Reinheimen
11.30– 11.45 Spørsmål og kommentarar.
11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 -13.00 Trond Stensby, nasjonalparkforvaltar, Kontaktutvalet for Reinheimen: Snublesteinar i utarbeidinga av nye forvaltingsplanar.
13.00 – 13.15 Spørsmål og kommentarar.

13.15 – 14.00 Lokale erfaringar
· Per Kristian Austbø, FM i Rogaland: Arbeidet med forvaltingsplanen for Frafjordheiane.
· Børje Svensson, Forsand kommune: Forvaltingsplanen for Frafjordheiane i det daglege arbeidet.
· Jørn Haug, Åseral kommune: Lokale erfaringar med forvaltingsplanen for Setesdal Vesthei.

14.00 - 14.30 Oppsummering og diskusjon.

(Publisert:26.12.2012 Sist endret:08.03.2014)