Til startsiden

Referat frå AU-møte 19.november

Arbeidsutvalet hadde møte på Sirdal Høgfjellshotell på Fidjeland, tysdag 19. november.

Møteprotokoll er lagt ut på denne heimesida.

Saksliste

Utvals-

saksnr

Innhald

Lukka

Arkiv-

saksnr

AU 47/13

Godkjenning av saksliste og innkalling

Nei

2003/2670

AU 48/13

Val av eitt AU-medlem til å skrive under protokollen

Nei

2003/2670

AU 49/13

Orienteringssaker

Nei

2003/2670

AU 50/13

Søknad om riving og oppattbygging av uthus i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr 43/1, Hjelmeland kommune, Margrete Alsvik

Nei

2013/4638

AU 51/13

Stavanger turistforening - søknad om støtte til tilretteleggings- og informasjonstiltak på stien til Kjerag, Frafjordheiane landskapsvernområde, Forsand kommune

Nei

2013/5095

AU 52/13

Søknad om dispensasjon til kvistmerking og løypekjøring til Knaberøisa - Knaben leirskole/løypetjeneste, Kvinesdal kommune

Nei

2013/5074

AU 53/13

Søknad om dispensasjon til oppføring av driftsradiomast ved Roskrepp hoveddam - Sira-Kvina, Valle kommune

Nei

2013/5117

AU 54/13

Jæren Friluftsråd - søknad om helikoptertransport til Mån i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr 6/1, 2, Gjesdal kommune

Nei

2013/5093

AU 55/13

Økonomien i SVR. Statusrapport per 1. november 2013

Nei

2013/5115

AU 56/13

Eventuelt

Nei

2003/2670

(Publisert:22.11.2013 Sist endret:08.03.2014)