Til startsiden

Rapport frå jaktoppsynet i 2012


 

Oppsynet har levert rapport om villreinjakta. Dei skrivar mellom anna: "Oppsynet har inntrykk av at villreinjakta i 2012 stort sett gjekk føre seg på ein grei måte. Me ser eller får lite meldingar om uforsvarleg jaktutøving. Oppsynet ser framleis ein god del manglar med utfylling av fellingsløyva."

I rapporten skrivar dei mellom anna:


2 Statistikk

2.1 Kvote og fellingsresultat for områda

 

 

Setesdal/ Ryfylke villreinområde

Setesdal Austhei villreinområde

Våmur Roan

villreinområde

Sum

Tildelt kvote

800 (550)

1613 (1195)

90 (60)

2503 (1805)

Fellingsresultat

164 (125)

647 (385)

70 (47)

881 (557)

Tala i parantes gjeld 2011.

2.2 Statistikk

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Timar i felt

842

666

896

531,5

576

638,5

799

Personar kontrollerte

62

63

72

73

71

65

121

Personar informerte i felt

31

36

135

96

108

62

92

Anmeldingar

2

2

3

2

3

1

4

Åtvaringar (OPS)

2

3

3

1

8

6

16

Obs. skadeskoten rein

0

1

0

1

1

1

2

Avliva skadd rein (ikkje skadeskotne)

3

1

1

1

1

0

5

Funn av død/skoten rein

1

0

1

1

0

0

0

2.3 Anmeldingar og åtvaringar (OPS)

To av anmeldingane gjeld manglande betalt jegeravgift . Ei går på dyr klypt på feil kort og ei på dyr felt utan å klyppa kort. Det er gjeve 16 åtvaringar der dei aller fleste gjeld manglande papirer (jegeravgift, våpenkort m.m.) med på jakt og mangelfull utfylling av fellingsløyve ."

(Publisert:12.12.2012)