Til startsiden

Rapport frå GPS prosjektet

Villreinbukk
Villreinbukk, Foto: Jon Erling Skåtan

Vannkraft og veier stenger trekkmuligheter for villreinen i Setesdal-Ryfylke, og splitter leveområdene opp i stadig mindre biter. I en ny rapport anbefales flere tiltak for å bedre forholdene for Europas sørligste bestand av villrein. 

Dette skriv NINA i ei pressemelding i samband med offentleggjeringa av rapporten.

Du kan lese både pressemeldinga og sjølve GPS rapporten i lenka under.

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4832/Anbefaler-tiltak-for-villrein-i-Setesdal-Ryfylke

(Publisert:18.10.2019)