Til startsiden

Protokoll frå styremøte 03/2016

Verneområdestyret for SVR hadde møte 24. august.

Saksliste

 

 

 

 

ST 30/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

 

ST 31/16

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

 

ST 32/16

Orienteringar

 

 

ST 33/16

Klage på vedtak om løyve til å bygge Pytten og Langevassåne småkraftverk

 

 

ST 34/16

Klage på avslag om dispensasjon til transport med snøskuter i SVR

 

 

ST 35/16

Søknad om bruk av minigravar og utbetringstiltak på driftevegen frå Øvre Espedalsstøl i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 48/1, Forsand kommune, Øvre Espedal Velforening

 

 

ST 36/16

Klagesak - Søknad frå Sira-Kvina kraftselskap om dispensasjon til bygging av Storå kraftverk i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområder, Sirdal kommune

 

 

ST 37/16

Eventuelt

 

 

Møteprotokollen kan du lese her.

(Publisert:29.08.2016 Sist endret:31.08.2016)