Til startsiden

Protokoll frå styremøte 02/2016 i verneområdestyret for SVR

Rovfuglvarde i Trongekvæven
Rovfuglvarde i Trongekvæven, Foto: J.Thommassen/J.E.Skåtan

Vernområdestyret i SVR hadde møte på Gjesdal gjestgiveri i Ålgård tysdag 24. mai. Styret handsama desse sakene:

Sakliste

Utvals-

saksnr

Innhald

 

 

ST 13/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

 

 

ST 14/16

Val av ein representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

 

 

ST 15/16

Orienteringar

 

 

ST 16/16

Høringsuttale til vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina reguleringa

 

 

ST 17/16

Søknad frå Sira-Kvina kraftselskap om dispensasjon til bygging av Storå kraftverk i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane og Frafjordheiane landskapsvernområder i Sirdal kommune

 

 

ST 18/16

Søknad om dispensasjon til utbygging av Langevassåni og Pytten kraftverk i Bygland kommune

 

 

ST 19/16

Søknad om dispensasjon til påbygg av hytte på Øvre Espedalsstøl i Frafjordheiane landskapsvernområde, gnr/bne, 48/1 i Forsand kommune, Mindor Holte

 

 

ST 20/16

Søknad om riving av eksisterande stølshus og bygging av ny sankehytte ved Øyestøl i Vormedalsheia landskapsvernområde, gnr/bnr, 69/1-9 i Hjelmeland kommune, Ola Mjølhus og Fredrik Skaar Hausken

 

 

ST 21/16

Søknad om dispensasjon til lågtflyging og landing med helikopter, og bruk av drone for kartlegging av store fjellskred i Kvanndalen, Dyraheio, Vormedalsheia, Frafjordheiane og SVR landskapsvernområder i Suldal, Hjelmeland, Forsand og Gjesdal kommunar, NGU

 

 

ST 22/16

Svar på søknad angående rivning og oppføring av ny hytte gnr: 2/bnr: 38  i Grytdalen hyttefelt i Sirdal kommune

 

 

ST 23/16

Søknad om tillatelse til montering av værstasjon i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde, Sira -Kvina kraftselskap

 

 

ST 24/16

Tilbod om å ta over forvaltaransvar for Ljosådalen naturreservat i Valle kommune

 

 

ST 25/16

Søknad om oppføring av ny sikringshytte ved Sandvatn i Frafjordheiane landskapsvernområde, nå med hensyn til ferdig  "langtidsplan for Stavanger Turistforenings virksomhet i SVR"- Stavanger Turistforening

 

 

ST 26/16

Søknad om bygging av hengebru ved Bossbu turisthytte i Valle kommune

 

 

ST 27/16

Vurdering av nasjonalpark som verneform

 

 

ST 28/16

Studietur for verneområdestyre med Nasjonalpark som tema

 

 

ST 29/16

Eventuelt

 

Møteprotokollen kan du lese på denne heimesida.

 

 

(Publisert:27.05.2016)