Til startsiden

Protokoll frå møte 03/2013 i verneområdestyret

Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio.
Hytte ved Prostøl (Proststølen) i Kjetilstaddalen, Dyraheio., Foto: Jarle Lunde/Suldal.no

Sakliste

ST 45/13

 

Godkjenning av innkalling og sakliste

 

 

ST 46/13

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

   

ST 47/13

Referatsaker

 

 

ST 48/13

Orienteringssaker

   

ST 49/13

Brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder vedrørende vedtak om dispensasjon til bygging av driftehytte for Kyrkjebygda driftehei (ST37/13).

   

ST 50/13

Søknad om dispensasjon til utvidelse av bygg i Grytdalen hytteområde i SVR - (2/46) Roald Pedersen, Sirdal kommune.

 

 

ST 51/13

Søknad om dispensasjon til rivning og av gammel driftehytte og bygging av ny i SVR - Vidar Forgard Åseral kommune

 

 

ST 52/13

Økonomi 2013 og arbeidet med budsjett 2014

 

 

ST 53/13

Søknad fra Norges geologiske undersøkelse om dispensajon til omfattende lavflyging i SVR - Kvinesdal, Hægebostad og Åseral kommuner

 

 

ST 54/13

Vidare framdrift i etableringa av naturhus og informasjonspunkt i SVR

 

 

ST 55/13

Søknad om omlegging av turistløype i SVR - Stakkedalen - Bygland kommune

 

 

ST 56/13

Eventuelt

 

 

 

Møteprotokollen kan du lese her.

(Publisert:17.10.2013 Sist endret:08.03.2014)