Til startsiden

Prosjektplan - Besøksstrategi for SVR

Prosjektplanen for Besøksstrategi for SVR vart vedtatt av verneområdestyret i styresak 22/17 på styremøtet 16. juni 2017.

Arbeidet med besøksstrategien er nå godt i gang med synfaringer og møter med kommunar aktuelle samarbeidspartanarer.

Regionale møter med reiselivsaktørar er under planlegging.

Lenke til prosjektplanen finn du under.

(Publisert:10.10.2017)