Til startsiden

Presentasjonar på kulturminneseminaret, 25. november

25. november arrangerte SVR eit fagseminar om kulturminne i heia på Tingvatnsenteret i Hægebostad.

30 personar deltok  - med ei overvekt av tilsette i kulturminneavdelingane i fylkeskommunane, museum i regionen og kommunalt tilsette.

Desse presentasjonane frå seminaret er lagt ut på denne heimesida:

  • Målfrid Grimstvedt, Jærmuseet: Med sauen til heis. Driftevegar i heia.
  • Ellen Anne Pedersen, Buskerud fylkeskommune: Hardangervidda gjennom 2 500 år. Ein kulturhistorisk rapport.
  • Tore Bjørgo, Hordaland fylkeskommune: Arbeidet med ein forvaltingsplan for Hardangervidda nasjonalpark.
(Publisert:03.12.2014)