Til startsiden

Oppstartsmelding for revidering av forvaltningsplanane i SVR

Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Oppatartsmeldinga for revidering av forvaltningsplanane i SVR er nå klar. Planen blir sendt ut til grunneigarar og andre med verksemd i verneområda første veka i februar.Oppstartsmeldings som nå ligg føre inneheld oversikt over dei opne kontordagane i Rogaland. Ei liknande oversikt for Agderfylka kjem med det første.

(Publisert:01.02.2013 Sist endret:08.03.2014)